Skočiť na hlavný obsah

Odovzdanie záverečných prác - štúdijné programy Predškolská a elementárna pedagogika, Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a Predškolská pedagogika

s

Študenti a študentky svoje práce (bakalársku/diplomovú prácu, analytický list /2x/, licenčnú zmluvu, protokol originality) v tlačenej forme po nahratí do EZP odovzdávajú na sekretariáte Katedry školskej pedagogiky na 5. poschodí pani Silvii Mrvovej v pracovné dni v čase od 8. do 11. a od 13. do 15. hodiny. Tlačenú verziu práce je potrebné odovzdať najneskôr do 22. apríla 2024 do 15. hodiny. 

Práce je možné zaslať aj poštou na adresu Pedagogickej fakulty, najneskôr do 22. apríla 2024.

Adresa pre poštové doručenie:

Silvia Mrvová,
Katedra školskej pedagogiky,
Pedagogická fakulta TRUNI,
Priemyselná 4, P. O. BOX 9,
918 43  Trnava