Skočiť na hlavný obsah

Nepálsko­‑slovenské učiteľské mobility

Vďaka programu Erasmus+ a jeho súčasti, spolupráce s partnerskými neeurópskymi krajinami, získali naše kontakty so St. Xavier’s College v nepálskom Kathmandu reálne kontúry.

obrázok

Prvé učiteľské mobility, na ktoré je tento program zameraný, sa odštartovali už na začiatku februára. Na dvojtýždňový pobyt do Nepálu pricestovala Dr. Dana Masaryková, ktorá podľa dohodnutého programu zrealizovala vo viacerých skupinách študentov St. Xavier’s College prednášky a semináre a mala možnosť bližšie sa zoznámiť s nepálskym vzdelávacím prostredím.

obrázok

Spolu s ňou pricestoval na dvojmesačný pobyt do Kathmandu aj prof. Branislav Pupala. V rámci dlhodobejšieho pôsobenia sú jeho aktivity mnohostranné. Okrem pôsobenia na fakulte sa v rámci projektov Nepálskej jezuitskej spoločnosti, ktorá zriaďuje aj samotnú St. Xavier’s College, zúčastňuje na podporných aktivitách na rozvoj predškolských zariadení a základných škôl v odľahlých kútoch východného Nepálu.

obrázok

Ďalším krokom tejto konkrétnej spolupráce je dvojmesačný pobyt Fr. Jomona Jose, SJ., prodekana partnerskej nepálskej inštitúcie na našej fakulte, ktorý sa začne v polovici marca 2018.