Skočiť na hlavný obsah

Harmonogramy štátnych záverečných skúšok v magisterských študijných programoch

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 11. máj 2020
Miestnosť: 5P1 – Mgr. Jana Fúsková, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
Členovia komisie: Mgr. Jana Fúsková, PhD.
  PaedDr. Jana Fialová, PhD.
  doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: diplomová práca s obhajobou
  predmet ŠS – elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta školiteľ oponent
1. 8:50 9:00 Katarína Bridziková prof. Ondrej Kaščák Dr. Daniel Staněk
2. 9:30 9:40 Antónia Kolenčíková Dr. Jana Fúsková Dr. Zuzana Danišková
3. 10:10 10:20 Eva Hodžová prof. Eva Vitézová doc. Gabriela Magalová
4. 10:50 11:00 Jessica Kobyliová
5. 11:30 11:40 Lenka Solíková prof. Eva Vitézová Dr. Kristína Pavlovičová
6. 12:10 12:20 Dominika Burianová Dr. Peter Guľas Dr. Oľga Pappová
7. 12:50 13:00 Kristína Hovancová Dr. Oľga Pappová Dr. Irina Školníková
8. 13:30 13:40 Tatiana Somogyiová
9. 14:10 14:20 Klaudia Lichvarová Dr. Oľga Pappová Dr. Peter Guľas
10. 14:50 15:00 Ivana Mičová Dr. Oľga Pappová Dr. Peter Guľas
11. 15:30 15:40 Veronika Vetríková

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 12. máj 2020
Miestnosť: 5P1 – Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
Členovia komisie: Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.
  PaedDr. Jana Fialová, PhD.
  doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: diplomová práca s obhajobou
  predmet ŠS – elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta školiteľ oponent
1. 8:50 9:00 Mária Liová doc. Kristína Žoldošová Dr. Katarína Kotuľáková
2. 9:30 9:40 Marianna Staňová Dr. Jana Fúsková Dr. Zuzana Bánovčanová
3. 10:10 10:20 Lenka Bobocká Dr. Dana Masaryková Dr. Lukáš Odráška
4. 10:50 11:00 Beáta Krónerová
5. 11:30 11:40 Adriána Ferenčíková Dr. Alžbeta Hornáčková Dr. Radoslav Kvasničák
6. 12:10 12:20 Dominika Faryová Dr. Dana Masaryková doc. Jana Labudová
7. 12:50 13:00 Veronika Hudecová Dr. Dana Masaryková Dr. Lukáš Odráška
8. 13:30 13:40 Kristína Polakovičová Dr. Peter Guľas Dr. Oľga Pappová
9. 14:10 14:20 Petra Kaková Dr. Dana Masaryková doc. Jana Labudová
10. 14:50 15:00 Katarína Čulagová Dr. Ivana Šuhajdová Dr. Kristína Liberčanová

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 13. máj 2020
Miestnosť: 5P1 – Mgr. Lukáš Vaško, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
Členovia komisie: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
  Mgr. Marek Mikušiak, PhD.
  PaedDr. Jana Fialová, PhD.
Tajomník: Mgr. Lukáš Vaško, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: diplomová práca s obhajobou
  predmet ŠS – elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta školiteľ oponent
1. 8:50 9:00 Nikola Chachulová Dr. Lukáš Vaško Dr. Estera Kövérová
2. 9:30 9:40 Marcela Lukačovičová Dr. Lukáš Vaško Dr. Estera Kövérová
3. 10:10 10:20 Eva Gogová prof. Ondrej Kaščák prof. Branislav Pupala
4. 10:50 11:00 Katarína Hudeková⭐⭐ Dr. Lukáš Vaško Dr. Estera Kövérová
5. 11:30 11:40 Zuzana Olejárová Dr. Jana Fialová doc. Milan Paštéka
6. 12:10 12:20 Andrea Borosová Dr. Milan Pokorný Dr. Jana Fialová
7. 12:50 13:00 Anna Krišová Dr. Veronika Gabaľová prof. Veronika Stoffová
8. 13:30 13:40 Darina Snežnická
9. 14:10 14:20 Kristína Káčeríková Dr. Naďa Bizová Dr. Jana Balážová
10. 14:50 15:00 Monika Nikodémová Dr. Ivana Šuhajdová Dr. Martin Brestovanský

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 14. máj 2020
Miestnosť: 5P1 – Mgr. Jana Fúsková, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Členovia komisie: doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
  PaedDr. Jana Fialová, PhD.
  PaedDr. Mária Beláková, PhD.
Tajomník: Mgr. Jana Fúsková, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: diplomová práca s obhajobou
  predmet ŠS – elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta školiteľ oponent
1. 8:50 9:00 Dominika Dudková prof. Oľga Zápotočná doc. Zuzana Petrová
2. 9:30 9:40 Nikoleta Filipová Dr. Lukáš Vaško Dr. Jana Fúsková
3. 10:10 10:20 Martina Pagáčová Dr. Michaela Bieliková Dr. Jana Fúsková
4. 10:50 11:00 Romana Kubalová
5. 11:30 11:40 Simona Sliacka prof. Oľga Zápotočná doc. Zuzana Petrová
6. 12:10 12:20 Lukrécia Švagerková Dr. Estera Kövérová prof. Ivan Lukšík
7. 12:50 13:00 Anežka Papšová Dr. Jana Fialová Dr. Milan Pokorný
8. 13:30 13:40 Veronika Vedejová
9. 14:10 14:20 Martina Hubaľová Dr. Jaroslava Magulová Dr. Kamila Urban
10. 14:50 15:00 Jaroslava Ondrúšková Dr. Kristína Liberčanová Dr. Anna Sádovská

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 15. máj 2020
Miestnosť: 5P1 – Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
Členovia komisie: doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
  Mgr. Tamara Janecová, PhD.
  PaedDr. Jana Fialová, PhD.
Tajomník: Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: diplomová práca s obhajobou
  predmet ŠS – elementárna pedagogika

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta školiteľ oponent
1. 8:50 9:00 Petra Jeřábková Dr. Milan Pokorný doc. Milan Matejdes
2. 9:30 9:40 Bibiana Izáková Dr. Ildikó Pšenáková Dr. Milan Štrbo
3. 10:10 10:20 Lea Komáromiová Dr. Milan Štrbo Dr. Ildikó Pšenáková
4. 10:50 11:00 Martina Papíková
5. 11:30 11:40 Barbora Lukáčiková Dr. Jana Fialová Dr. Milan Pokorný
6. 12:10 12:20 Erika Mikulášová Dr. Silvia Malatínska Dr. Milan Pokorný
7. 12:50 13:00 Katarína Zlatošová Dr. Jana Fialová Dr. Milan Pokorný
8. 13:30 13:40 Veronika Papalová
9. 14:10 14:20 Lívia Pilarčíková Dr. Peter Kusý Dr. Peter Szeliga
10. 14:50 15:00 Kristína Tomanová Dr. Marek Wiesenganger Dr. Ivan Podmanický

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou

 

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe predškolská pedagogika v akademickom roku 2019/2020

 

Dátum: 15. máj 2020
Miestnosť: 4P1 – Mgr. Jana Fúsková, PhD.
Spôsob – on‑line – MS Teams

 

Komisia:

Predseda komisie: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSs.
Členovia komisie: doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
  Mgr. Markéta Filagová, PhD.
  Mgr. Jana Fúsková, PhD.

 

Predmety štátnej skúšky: diplomová práca s obhajobou

 

por. č. hodina pripojenia hodina ŠS meno študenta školiteľ oponent
1. 8:50 9:00 Dominika Abaffy⭐⭐ Dr. Lukáš Vaško Dr. Jana Fúsková
2. 9:30 9:40 Alena Žemberová⭐⭐ doc. Zuzana Petrová Dr. Markéta Filagová

 

Vysvetlivky:

Ak nie je pri mene študenta žiadna značka, znamená to, že študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou, aj na predmet štátnej skúšky.
študent je prihlásený na predmet ŠS
⭐⭐ študent je prihlásený na diplomovú prácu s obhajobou