Skočiť na hlavný obsah

Deň otvorených dverí Trnavskej univerzity v Trnave

V rámci DOD sme na katedre privítali záujemcov o učiteľské študijné programy a študijný program anglický jazyk a anglofónne kultúry. Predstavili sme im činnosť katedry, spôsob výučby, možnosti mimoškolských aktivít a zahrali sme si s nimi krátky náučný kvíz. Okrem podmienok prijímacieho konania sa uchádzači zaujímali o študijné kombinácie a kreditový systém. 

DOD 1

DOD 2

DOD 3

DOD 4