Skočiť na hlavný obsah

Aktualizované organizačné poznámky k exkurziám

Na webovej stránke v sekcii Študijné informácie /Exkurzie nájdete aktualizované organizačné pokyny k exkurziám.

V LS môžete vycestovať do ktorejkoľvek anglofónnej krajiny alebo miesta s bohatou anglofónnou kultúrou (napr. Paríž, Rím, Benátky, Viedeň, Amsterdam a i.) a absolvovať niektorý z predmetov:

bakalársky stupeň: XAJJB338 Historicko-kultúrna exkurzia (3K)

magisterský stupeň: YAJKM317 Zážitková exkurzia 2 (3K)

 

cities