Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Tvorba odkazov  « Zmena zobrazovaného textu odkazu  |  Vkladanie položiek na prevzatie » 

Odkazom na článok sa v tomto kontexte rozumie použitie špeciálnej syntaxe RS Rheia, ktorá má odlišný význam ako vytvorenie klasického odkazu, ktorým je možné vytvoriť „obyčajný“ odkaz smerujúci na článok. Pri použití odkazu na článok vytvorí Rheia samostatný blok údajov naformátovaný do tvaru ukážky článku s využitím nastavení z definície článku. Z toho dôvodu je vhodné, aby bol každý odkaz na článok umiestnený v samostatnom odseku.

Formát odkazu musí byť v tomto tvare: [«informačný zdroj»]«oddeľovací znak»«identifikátor článku». Informačný zdroj býva v adresnom poli uvedený hneď za cestou k článku – ide v podstate o určenie zdrojového súboru (ďalšie informácie môžete nájsť v kapitole Identifikátor článku a permalink). Oddeľovacím znakom môže byť znak otázknika (?) alebo anglického a (&). Identifikátor článku je podrobne opísaný v kapitole Identifikátor článku a permalink. Ak je informačný zdroj zamlčaný, bude článok čerpaný z aktuálneho zdrojového súboru.

Článok musí byť v čase odkazovania sa na neho definovaný. Ak je čerpaný z iného informačného zdroja (zdrojového súboru), tak nenastáva žiadny problém, pretože je zaručené, že článok bude v čase odkazovania sa na neho definovaný. Problém nastane ak:

  1. je článok čerpaný z rovnakého informačného zdroja (zdrojového súboru) ako je ten, v ktorom je vložená požiadavka na odkázanie sa na článok,
  2. ale len v prípade, že je odkazovaný článok v určenom informačnom zdroji (zdrojovom súbore) definovaný neskôr, až za miestom výskytu vloženia požiadavky na vytvorenie odkazu na neho.

Takú požiadavku Rheia nie je schopná spracovať, preto je potrebné vždy nájsť spôsob ako definovať článok ešte pred odkázaním sa na neho (v zmysle odkázania sa tým spôsobom, ktorý je opisovaný v tejto kapitole – klasické odkazy fungujú vždy).

Príklad:

{article:manual?2012-03-30-oznam-o-sutazi}

{article:?2014-01-31-clanok-na-karte-a-3}

Výsledok:

30. 3. 2012, pred niekoľkými rokmi

Oznamujeme študentom, že dňa 8. 5. 2012 sa koná súťaž! čítať viac »

31. 1. 2014, pred niekoľkými rokmi

Tento článok je prázdny… čítať viac »

 


Otázky a úlohy:

  1. Aké pravidlá je potrebné dodržať pri vytváraní odkazov na články?
  2. Akým spôsobom je možné v zdrojovom texte RS Rheia vytvoriť odkaz na článok?