Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Tvorba odkazov  « Vkladanie adries elektronickej pošty (e‑mailových adries)  |  Odkazy na články » 

Všetky druhy odkazov, okrem odkazov na článok, môžete „vylepšiť“ zadaním zobrazovaného textu:

{História a poslanie|fakulta}\
{Katedra matematiky a informatiky|link:katedry/kmi}\
{Meno Priezvisko|mailto:adresa@truni.sk}\
{Trnavská univerzita|http:www.truni.sk}

Odkazy budú zobrazené vo forme zadaného textu (tento raz sme z dôvodu zvýšenia prehľadnosti umiestnili jednotlivé položky výsledku príkladu na samostatné riadky):

 

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Aký znak slúži na oddelenie textu odkazu od adresnej časti?
  2. Aký vplyv na výsledok bude mať uvedenie alebo zamlčanie lomiek (/) pri externom odkaze v prípade použitia textu odkazu? Zobraziť odpoveď