Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu  « Formátovanie toku textu  |  Zalomenie riadka a prázdne odseky » 

Odseky sú tvorené niekoľkými za sebou idúcimi riadkami. Každý samostatný odsek je ukončený prázdnym riadkom:

Toto je jeden odsek textu. Prvý
odsek, prvý odsek.

Toto je iný odsek textu. Druhý odsek,
druhý odsek. Odsek číslo dva.

Výsledok:

Toto je jeden odsek textu. Prvý odsek, prvý odsek.

Toto je iný odsek textu. Druhý odsek, druhý odsek. Odsek číslo dva.

 

Podkapitoly:

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Čo tvorí v zdrojovom texte RS Rheia jeden odsek?
  2. Ako správne ukončíte odsek v zdrojovom texte RS Rheia?