Skočiť na hlavný obsah

Vedecká rada

Predseda

doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
učiteľstvo a pedagogické vedy;
ekológia a environmentálne vedy

Členovia

Interní členovia

prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.
učiteľstvo a pedagogické vedy; filológia

doc. akad. mal. Blažej Baláž
učiteľstvo a pedagogické vedy; umenie

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
učiteľstvo a pedagogické vedy; filológia

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
učiteľstvo a pedagogické vedy; filológia

prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
učiteľstvo a pedagogické vedy

doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.
učiteľstvo a pedagogické vedy; chémia

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D. Th.
katolícka teológia

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.
učiteľstvo a pedagogické vedy

doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
učiteľstvo a pedagogické vedy; matematika

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
učiteľstvo a pedagogické vedy; filológia

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
historické vedy

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
učiteľstvo a pedagogické vedy; informatika

prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.
ekológia a environmentálne vedy

Externí členovia

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. – Pedagogická fakulta UK Praha
učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. – Filozofická fakulta PU Prešov
filológia

prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. – Pedagogická fakulta, UK Bratislava
učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. – Filozofická fakulta OU Ostrava
dejiny novšej českej literatúry

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. – Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
učiteľstvo a pedagogické vedy

doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. – Filozofická fakulta UK Praha
učiteľstvo a pedagogické vedy