Skočiť na hlavný obsah

Pracovníci

Vedúca katedry
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. (VUPCH)

Zástupkyňa vedúcej katedry
PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD., univerzitný docent (VUPCH)

Tajomníčka katedry
PaedDr. Janette Gubricová, PhD., univerzitný docent (VUPCH)

Sekretariát
Silvia Mrvová

Aktuálny zoznam študijných poradcov nájdete tu.

Katedrová správky­ňa systému MAIS
PaedDr. Janette Gubricová, PhD., univerzitný docent (VUPCH)

Profesori
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. (VUPCH)
prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. (VUPCH)
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., univerzitný profesor (VUPCH)

Docenti
doc. PaedDr. Naďa Bizová, PhD. (VUPCH)
doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD. (VUPCH)
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. (VUPCH)
PaedDr. Janette Gubricová, PhD., univerzitný docent (VUPCH)
PhDr. Peter Kusý, PhD., univerzitný docent (VUPCH)
doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD. (VUPCH)
PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD., univerzitný docent (VUPCH)
Mgr. Marek Wiesenganger, PhD., univerzitný docent (VUPCH)

Odborní asistenti
Mgr. Eva Bačkorová, PhD. (VUPCH)
PhDr. Andrea Baranovská, PhD. (VUPCH)
Mgr. Patrik Havan, PhD. (VUPCH)
Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. (VUPCH)
Mgr. Romana Martincová, PhD. (VUPCH)

PaedDr.Mgr. Jana Balážová, PhD.

PhDr. Mgr. Lucia Kočišová, PhD.

Externí zamestnanci

Mgr. Mária Kolesárová, PhD.
Mgr. Marcel Martinkovič, PhD., univerzitný docent
Ing. Jana Valentovičová

PhDr. Peter Guráň, PhD.

Interní doktorandi
Mgr. Annamária Adamčíková
Mgr. Alexandra Lengyelová
Mgr. Hana Ingrid Vrtoch Oppenbergerová

PaedDr. Marek Bubeník

Externí doktorandi
Mgr. Elsheba Akinyi
Mgr. Peter Jendryščík
Mgr. Jozef Sopoliga