Skočiť na hlavný obsah

Pracovníci

Vedúca katedry
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. (VUPCH)

Zástupkyňa vedúcej katedry
PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD., univerzitný docent (VUPCH)

Tajomníčka katedry
PaedDr. Janette Gubricová, PhD., univerzitný docent (VUPCH)

Sekretariát
Silvia Mrvová

Aktuálny zoznam študijných poradcov nájdete tu.

Katedrová správky­ňa systému MAIS
PaedDr. Janette Gubricová, PhD., univerzitný docent (VUPCH)

Profesori
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. (VUPCH)
prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. (VUPCH)
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., univerzitný profesor (VUPCH)

Docenti
doc. PaedDr. Naďa Bizová, PhD. (VUPCH)
doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD. (VUPCH)
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. (VUPCH)
PaedDr. Janette Gubricová, PhD., univerzitný docent (VUPCH)
PhDr. Peter Kusý, PhD., univerzitný docent (VUPCH)
doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD. (VUPCH)
PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD., univerzitný docent (VUPCH)
Mgr. Marek Wiesenganger, PhD., univerzitný docent (VUPCH)

Odborní asistenti
Mgr. Eva Bačkorová, PhD. (VUPCH)
PaedDr. Jana Balážová, PhD. (VUPCH)
PhDr. Lucia Kočišová, PhD. (VUPCH)
PhDr. Andrea Letašiová, PhD. (VUPCH)
Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. (VUPCH)
Mgr. Romana Martincová, PhD. (VUPCH)

Externí zamestnanci
PhDr. Peter Guráň, PhD.
Mgr. Mária Kolesárová, PhD.
Mgr. Marcel Martinkovič, PhD., univerzitný docent
 

Interní doktorandi
PaedDr. Marek Bubeník
Mgr. Alexandra Kocianová
Mgr. Hana Ingrid Vrtoch Oppenbergerová

Externí doktorandi
Mgr. Elsheba Akinyi
Mgr. Peter Jendryščík