• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

15. 5. 2020, tento rok

  Harmonogram štátnych záverečných skúšok v bakalárskom študijnom programe učiteľstvo etickej výchovy…čítať viac »

1. 5. 2020, tento rok

  Harmonogram štátnych záverečných skúšok v magisterskom študijnom programe učiteľstvo etickej výchovy…čítať viac »

1. 3. 2020, tento rok

medzinárodná vedecká konferencia | 26. 3. 2020 | Trnavská univerzita | Univerzita Karlovačítať viac »

20. 1. 2020, tento rok

Katedra pedagogických štúdií otvára od akademického roka 2020/21 nový študijný program učiteľstvo výchovy…čítať viac »

23. 10. 2019, minulý rok

V dňoch 17. – 18. októbra 2019 sa v Kongresovomv centre SAV (na Smolenickom zámku) konalo medzinárodné…čítať viac »

11. 6. 2019, minulý rok

Katedra pedagogických štúdií Pedagogická fakulta TU v Trnave Vás pozýva na vedecké kolokvium…čítať viac »

24. 4. 2019, minulý rok

Vážení študenti bakalárskeho štúdia, Vaše bakalárske práce môžete (v zmysle tohto oznamu ) odovzdávať…čítať viac »

8. 4. 2019, minulý rok

Vážení študenti magisterského štúdia, Vaše diplomové práce môžete (v zmysle tohto oznamu ) odovzdávať…čítať viac »

15. 3. 2018, predminulý rok

Vážení študenti končiaci v akademickom roku 2018/2019, zadania k záverečným prácam (bakalárskym aj diplomovým…čítať viac »

30. 1. 2019, minulý rok

Pozvánka na medzinárodné vedecké kolokvium.čítať viac »

15. 1. 2019, minulý rok

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby sme Vás pozvali na deviaty ročník vedeckej konferencie študentov…čítať viac »

28. 10. 2018, predminulý rok

Zámerom konferencie je vytvorenie priestoru na akademickú diskusiu orientovanú na význam vzťahu – relacionality…čítať viac »

18. 9. 2018, predminulý rok

Katedra pedagogických štúdií  Pedagogická fakulta TU v Trnave Vás pozýva na vedecký seminár Cnosť – prosociálnosť…čítať viac »

4. 5. 2018, predminulý rok

Pozvánka na vedecké kolokvium, ktoré je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0038/17 Pedagogické myslenie…čítať viac »

4. 5. 2018, predminulý rok

Pozvánka na vedecký seminár, ktorý sa koná dňa 10. mája 2018 o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti dekana…čítať viac »

21. 2. 2018, predminulý rok, aktualizované: 25. 3. 2018, predminulý rok

Medzináboženský dialóg a migračná kríza  medzinárodná vedecká konferencia   Termín 12. apríl …čítať viac »

15. 3. 2018, predminulý rok

Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta TU v Trnave Pozývame vás na vedecký seminár  Výskumné…čítať viac »

19. 1. 2018, predminulý rok

   Plagát. čítať viac »

4. 11. 2017, pred tromi rokmi

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave spolu s ďalšími inštitúciami a organizáciami z Európy…čítať viac »

19. 9. 2017, pred tromi rokmi

19. 9. 2017, pred tromi rokmi

31. 8. 2017, pred tromi rokmi

Srdečne Vás pozývame na vedecké kolokvium „Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od konca 2. svetovej…čítať viac »

23. 2. 2017, pred tromi rokmi

Stránka konferencie Migrácia: náboženstvá bez hraníc – európska a americká perspektíva. čítať viac »

23. 3. 2017, pred tromi rokmi

Dňa 15. 3. 2017 o 14:00 hod. sa v priestoroch knižnice Trnavskej univerzity v rámci Týždňa slovenských…čítať viac »

8. 3. 2017, pred tromi rokmi

Dňa 3. februára 2017 sa na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konal 7. ročník doktorandskej…čítať viac »

7. 2. 2017, pred tromi rokmi

12. 1. 2017, pred tromi rokmi

21. 9. 2016, pred štyrmi rokmi, aktualizované: 5. 11. 2016, pred štyrmi rokmi

Srdečne Vás pozývame na kolokvium „Faktory rozvoja prosociálneho správania v školskom prostredí“, ktoré…čítať viac »

21. 9. 2016, pred štyrmi rokmi, aktualizované: 5. 11. 2016, pred štyrmi rokmi

Srdečne Vás pozývame na kolokvium „Ja, Ty a pomoc na ceste cnosti“, ktoré sa bude konať dňa 11. novembra…čítať viac »

30. 8. 2016, pred štyrmi rokmi, aktualizované: 30. 9. 2016, pred štyrmi rokmi

Medzinárodné sympózium konané na Smolenickom zámku v Kongresovom centre SAV v dňoch 17. – 18. 10. 20…čítať viac »

3. 7. 2016, pred štyrmi rokmi

Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bola hlavným organizátorom…čítať viac »

22. 4. 2016, pred štyrmi rokmi

Stránka konferencie Migrácia: náboženstvá bez hraníc – európska perspektíva. čítať viac »

22. 4. 2016, pred štyrmi rokmi

Dňa 5. 2. 2016 sa v priestoroch Pedagogickej Fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila v poradí…čítať viac »

2. 10. 2015, pred piatimi rokmi

Katedra pedagogických štúdií získala dotáciu v programe Erasmus+ v oblasti strategických partnerstiev…čítať viac »