Skip to main content

Katedra pedagogických štúdií

Aktuality

     

Milé uchádzačky, milí uchádzači o štúdium výchovy k občianstvu! Pripravili sme pre Vás krátku prezentáciu o tomto odbore! Veríme, že bude pre Vás užitočná.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte študijnú poradkyňu/študijného poradcu pre učiteľstvo výchovy k občianstvu.

Ďakujeme, že chcete patriť k nám!

Milé uchádzačky, milí uchádzači o štúdium etickej výchovy! Pripravili sme pre Vás krátku prezentáciu o tomto odbore. Veríme, že bude pre Vás užitočná.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte študijnú poradkyňu/študijného poradcu pre učiteľstvo etickej výchovy.

Ďakujeme, že chcete patriť k nám!

Milé uchádzačky, milí uchádzači o štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva! Pripravili sme pre Vás krátku prezentáciu o tomto odbore! Veríme, že bude pre Vás užitočná.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte študijnú poradkyňu/študijného poradcu pre sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo.

Ďakujeme, že chcete patriť k nám!