Skočiť na hlavný obsah

Invitation to scientific conference XXXV DIDMATTECH 2022

Faculty of Education, Palacký University in Olomouc

Eӧtvӧs Loránd University in Budapest 
Trnava University in Trnava

Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov

Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom

Faculty of Pedagogy, Rzeszów University, Rzeszów

Eszterházy Károly University of Applied Sciences

Pedagogical University of Cracow

 

We have the honour invite You to the international scientific and professional conference

 

XXXV DIDMATTECH 2022

organized under the auspices of

the dean of Faculty of Education Palacký University in Olomouc

doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

&

the dean of Faculty of Education Trnava University in Trnava, doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

the dean of Faculty of Informatics ELTE in Budapest prof. dr. Zoltán Horváth, PhD.

didmattech logo 2022

Olomouc, 4 – 6 May 2022

https://www.​pdf.​upol.​cz/​ktiv/​veda/​konference­‑tvv/#​c59697 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

This year, the DIDMATTECH conference will be implemented as a multi­‑conference together with the conference Trends in Education (Trendy ve vzdělávaní) with joint sections.

Aim of the conference

The aim of the conference is to introduce the latest findings from the field of material science, technologies including education, information, and communication technologies. Further purpose is to enable the participants to present the results of their own scientific research and professional activities with a special focus on the didactical aspects of education.

The conference is designed mainly for teachers who teach subjects in the area of materials and technologies, information communication and other digital technologies at different schools, or use modern digital technologies and ICT in education, also for doctoral, postgraduate, and for talented students.

Preliminary topics

 • Materials and technologies
 • Results of scientific and pedagogical research
 • Modern teaching and learning technologies and ICT in education
 • New technologies in teaching particular subjects
 • E‑learning, mobile and distance learning, and teaching
 • Virtual classrooms and virtual laboratories
 • Software creation, programming and new technologies of its teaching and learning
 • Actual problems of modern education
 • New dimensions of education and use of ICT

The international scientific programme committee of the conference

 • prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., Trnava University in Trnava, SK, Eötvös Loránd University, Budapest, HU, chairman
 • prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc., prof. em. Palacký University, Olomouc, CZ, honorary chairman
 • doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D., Palacký University, Olomouc, CZ, vice­‑chairman
 • dr. Győző Horváth, PhD., Eötvös Loránd University, Budapest, HU
 • prof. dr. Zoltán Horváth, PhD., Eötvös Loránd University, Budapest, HU
 • dr. Tünde Lengyelné Molnár, PhD., Eszterházy Károly University, Eger, HU
 • doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD, Nitra, SK
 • prof. dr hab. inż. Henryk Bednarczyk, Institute of Sustainable Technologies, Radom, PL
 • prof. Ing. Jana Burgerová, PhD., University of Prešov, SK
 • m. prof. Ing. Igor Černák, PhD., Catholic University in Ružomberok, SK
 • prof. dr hab. Waldemar Furmanek, University of Rzeszów, PL
 • doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D., Palacký University Olomouc, CZ
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Kiedrowicz, Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, PL
 • doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc., Palacký University Olomouc, CZ
 • doc. Ing. Martin Mišút, CSc., the University of Economics in Bratislava, SK
 • prof. dr hab. Henryk Noga, Pedagogical University of Cracow, PL
 • prof. PaedDr. Jozef Pavelka, PhD., University of Prešov, SK
 • doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD., Trnava University in Trnava, SK,
 • doc. dr. Poór Zoltán, PhD., University of Pannonia, Veszprém, HU
 • doc. dr hab. inż. Elżbieta Sałata, Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, PL
 • doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing­Paed. IGIP, Palacký University Olomouc, CZ
 • doc. Ing. Igor Štubňa, CSc., Constantine the Philosopher University in Nitra, SK
 • dr hab. prof. UR Wojciech Walat, University of Rzeszów, PL
 • doc. dr. hab. László Zsakó, PhD. Eötvös Loránd University, Budapest, HU

Program:

Common with the conference program Trends in Education.

Invited speakers:

Invited speakers will be designated later by the topics of registered lectures.

Important Dates:

Registration & Abstract Submission 20. 4. 2022
Abstract Acceptance Confirmation 26. 4. 2022
Conference Fee Payment 29. 4. 2022
Regular Paper Submission to the Editorial System of the Selected Journal. 30. 5. 2022

 

Conference fee

Same as for the Trends in Education conference: https://www.​pdf.​upol.​cz/​ktiv/​veda/​konference­‑tvv/#​c59697 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Payment information/Platební údaje

Address/Adresát:

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo nám. 5, 779 00  Olomouc

IČ: 61989592, DIČ: CZ61989592, ČR

Payments in CZK/Platby v Kč:

Account number/Číslo účtu: 19­‑1096330227/0100

IBAN CZ0901000000191096330227

SWIFT (kód banky) KOMBCZPPXXX

Variable symbol/Variabilní symbol: 9941220021

Constant symbol/Konstantní symbol: 0308

Payment in EUR/Platby v €:

Euro account number/Číslo euroúčtu: 43­‑3855090287/0100

IBAN CZ9801000000433855090287

SWIFT (kód banky) KOMBCZPPXXX

Variable symbol/Variabilní symbol: 9941220021

Constant symbol/Konstantní symbol: 0308

Enter the name of the participant (s) and the name of the institute/university in the “message for the beneficiary”

Do „zprávy pro příjemce“ uveďte jméno účastníka/ů a název ústavu

Financial institution/Peněžní ústav:

Komerční banka Olomouc 
Tř. Svobody 14 
779 11  Olomouc

 

 
Conference fee 1 (active participation in the conference, publishing an abstract in the conference proceedings) 1.600 CZK/60 €
Conference fee 2 (on­‑line participation in the conference, publishing an abstract in the conference proceedings) 1.600 CZK/60 €
Conference fee 3 (doctoral students – active participation in the conference, publication of an abstract in the conference proceedings – intended only for doctoral students, reduced fee) 800 CZK/30 €
Publication fee 1 (publishing a separate full text of the paper in the TVV magazine, the fee is dealt with separately within the editorial board of the TVV magazine) 1.900 CZK/73 €
Publication fee 2 (publishing a separate full text of the paper in the JTIE journal, the fee is dealt with separately within the editorial board of the JTIE journal) 2.500 CZK/96 €
Publication fee 3 (publishing a separate full text of the paper in the CEJNTREP) free
 
Konferenční poplatek 1 (aktivní účast na konferenci, publikování abstraktu ve sborníku konference) 1 600 Kč/60 €
Konferenční poplatek 2 (on­‑line účast na konferenci, publikování abstraktu ve sborníku konference) 1 600 Kč/60 €
Konferenční poplatek 3 (doktorandi – aktivní účast na konferenci, publikování abstraktu ve sborníku konference – určeno pouze pro doktorandy, snížený poplatek) 800 Kč/30 €
Publikační poplatek 1 (publikování samostatného full textu příspěvku v časopise TVV, poplatek je řešený separovaně v rámci redakce časopisu TVV) 1 900 Kč/73 €
Publikační poplatek 2 (publikování samostatného full textu příspěvku v časopise JTIE, poplatek je řešený separovaně v rámci redakce časopisu JTIE) 2 500 Kč/96 €
Publikační poplatek 3 (publikování samostatného plného textu příspěvku v CEJNTREP) zdarma
 

Registration form for participants HERE. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)/Přihlašovací formulář pro účastníky ZDE. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

A joint collection of abstracts will be published from the multiconference.

Contributions presented at the conference will be available in journals.

 1. JTIE – Journal of Technology and Information Education (ISSN 1803­‑537X).
 2. Trends in education (ISSN 1805­‑8949).
 3. CEJNTREP – Central­‑European Journal of New Technologies in Research, Education and Practice Published by Eötvös Loránd University, Faculty of Informatics (ISSN 2676­‑9425).

The authors will offer individual contributions to the editors of the mentioned journals in accordance with the requirements for editing the contributions, which are set by the individual editors. Article writing templates are available on journals websites (https://www.​jtie.​upol.​cz/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)), (https://tvv­‑journal.​upol.​cz/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). A publication fee is charged for publishing an article in journals a) and b). In CEJNTREP (http://ojs.​elte.​hu/​cejntrep/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)), articles are published free of charge.

Further information will be available on the website (there will also be a template for writing abstracts): https://www.​pdf.​upol.​cz/​ktiv/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Web page of multiconference: Trends in Education 2022 & XXXV DIDMATTECH 2022 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

You can also find information about the conference on the website of the University of Trnava in Trnava (DIDMATTECH 2022 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) and also, on the website of the Faculty of informatics ELTE, Budapest.