Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Nástroj fitrovania

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúci katedry doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. 517 578 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Sekretariát Mgr. Martina Mišíková 422 (pondelok, utorok) 530 adresa elektronickej pošty
220 (streda – piatok) 510
Študijný po­rad­ca pre matematiku… doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. 517 578 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Katedrový správ­ca knižnice Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. 518 549 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Profesori
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. 423 532 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Docenti
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. 429 535 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. 424 537 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc. 427 536 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. 426 533 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. 517 578 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Odborní asistenti
RNDr. Viera Čerňanová, PhD. 424 537 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
PaedDr. Jana Fialová, PhD. 424 537 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. 518 549 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Ing. Milan Štrbo, PhD. 426 533 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Externí zamestnanci
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. 517 578 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Juraj Obonya, PhD. ikonaVUPCH