• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Nástroj fitrovania

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúci katedry prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. 218 581 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Zástupkyňa vedúceho katedry doc. Ing. Viera Peterková, PhD. adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Sekretariát Mgr. Jana Motyľová 225 519 adresa elektronickej pošty
Študijná po­rad­ky­ňa doc. Ing. Viera Peterková, PhD. adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Katedrová správky­ňa knižnice Mgr. Dominika Koperová 229 518 adresa elektronickej pošty
Profesori
prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. 218 581 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Docenti
doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD. 223 507 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD. 225 519 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. Ing. Viera Peterková, PhD. adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Odborní asistenti
RNDr. Alžbeta Hornáčková, PhD. 225 519 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD. 225 519 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Ladislav Pekárik, Ph.D. 223 507 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Interní doktorandi
Mgr. Ivan Iľko 218 581 adresa elektronickej pošty
Technickí pracovníci
Mgr. Jana Motyľová 225 519 adresa elektronickej pošty