Skočiť na hlavný obsah

Konzultačné hodiny vyučujúcich

meno, priezvisko, tituly konzultačné hodiny () miestnosť
prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. č. dv. 218
doc. Ing. Viera Peterková, PhD. miestnosť dekanky – 2. posch.
doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD. č. dv. 225
doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD. č. dv. 223
PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD. č. dv. 223
Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD. č. dv. 228
PaedDr. Ivan Iľko, PhD. č. dv. 228

Študijnou poradkyňou pre bakalárske a magisterské štúdium pre sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ je doc. Ing. Peterková Viera, PhD.

Študijným poradcom pre Bc. a Mgr. štúdium je doc. Ing. Peterková Viera, PhD.