Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 12. 11. 2013, pred niekoľkými rokmi

Študijný odbor: 1.1.4 pedagogika
Garant: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
Spolugaranti: prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
  prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.

Študijný odbor: 1.1.10 odborová didaktika
Garant: prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.

Študijný odbor: 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra
Garant: prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
Spolugaranti: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
  doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.