Skočiť na hlavný obsah

Vedecká pracovníčka JÚĽŠ SAV v Bratislave o koncepcii a technologickom zákulisí modernej deskriptívnej lexikografie

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU pripravila v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou mimoriadnu prednášku o aktuálnych otázkach a zákulisí súčasnej slovenskej lexikografie. Na podujatí, ktoré sa konalo 20. marca 2023 na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, vystúpila Mgr. Natália Kolenčíková, PhD., vedecká pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.

Fotografia z prednášky Ako sa robí SSSJ?

Prednášajúca začala prednášku predstavením projektu tvorby Slovníka súčasného slovenského jazyka. Poukázala na to, že tento slovník sa koncepčne zásadne odlišuje od Krátkeho slovníka slovenského jazyka, ktorý plní najmä funkciu preskriptívnej príručky. V prednáške sa okrem toho venovala praktickým problémom vytvárania moderných slovníkových výkladov a zúčastneným priblížila aj technologické zákulisie súčasnej lexikografie. Prítomní mohli vďaka tomu vidieť, ako sa s použitím korpusových dát vytvárajú výkladové texty a slovníkové príklady štandardného používania slov.

Fotografia z prednášky Ako sa robí SSSJ?

Na záver prednášajúca odpovedala na otázky publika a zdôraznila, že projekt tvorby najnovšieho slovenského výkladového slovníka je časovo veľmi náročný a vzhľadom na precízne spracúvanie slovnej zásoby vznikne pravdepodobne viac než osem pôvodne plánovaných zväzkov (podľa všetkého ich bude napokon 10).

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU by chcela touto cestou ešte raz poďakovať Mgr. Natálii Kolenčíkovej, PhD., za to, že prijala pozvanie a obohatila nás o množstvo cenných informácií o teórii a praxi súčasnej slovenskej lexikografie.