Skočiť na hlavný obsah

ŠVOK 2023 - vyhodnotenie výsledkov

V utorok 28. marca 2023 sa na Katedre slovenského jazyka a literatúry tradične konala študentská vedecká a odborná konferencia. S podnetnými a originálnymi príspevkami vystúpili študenti v odboroch slovenský jazyk a literatúra v kombinácii a slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich.

 

1_Vedúci katedry doc. Juraj Hladký otvára podujatie, Barbora Randušková tlmočí do slovenského posunkového jazyka

Docent Juraj Hladký, vedúci katedry KSJaL TU, otvára podujatie;

Barbora Randušková tlmočí do slovenského posunkového jazyka

 

ŠVOK 2023 - diskusia

Diskusia

 

Komisia rozhodla o udelení ocenenia trom študentkám:

  1. miesto: Jana Šútorová – Hororový motív smrti v Švantnerovej zbierke próz Malka
  2. miesto: Alica Struková – Ťažkosti pri osvojovaní si posunkového jazyka študentmi Trnavskej univerzity
  3. miesto: Nina Zborovančíková – Podsvetie ako (nad)literárny fenomén

Oceneným študentkám srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa konferencie zúčastnili.

 

ŠVOK 2023 - diskusia

Diskusia

Na podujatí vystúpili: Eva Šoltysová, Stanislav Morávek, Alica Struková, Nina Kunáková, Nina Zborovančíková, Jana Šútorová, Alexandra Maruniaková, Lucia Blehová, Alexandra Sýkorská, Simona Palčeková.

Zloženie komisie: Tamara Janecová, Marek Mikušiak, Pavel Matejovič, Patrik Miskovics, Štefánia Vyskočová

 

ŠVOK 2023 - E. Šoltysová

Eva Šoltysová prezentuje príspevok CODA – počujúce deti nepočujúcich dospelých

 

 

ŠVOK 2023 - S. Morávek

Stanislav Morávek s príspevkom Základné aspekty tlmočenia bohoslužieb do slovenského posunkového jazyka

 

 

ŠVOK 2023 - A. Struková

Alica Struková rozpráva o Ťažkostiach pri osvojovaní si posunkového jazyka študentmi Trnavskej univerzity

 

 

ŠVOK 2023 - N. Kunáková

Nina Kunáková prezentuje Interpretáciu diela Prípad Fra Giacoma od Jána Hrušovského

 

 

ŠVOK 2023 - N. Zborovančíková

Nina Zborovančíková prednáša príspevok o Podsvetí ako (nad)literárnom fenoméne

 

 

ŠVOK 2023 - J. Šútorová

Jana Šútorová s príspevkom Hororový motív smrti v Švantnerovej zbierke próz Malka

 

 

ŠVOK 2023 - A. Maruniaková

Alexandra Maruniaková o Životnej filozofii a estetike Jána Smreka v básnickej zbierke Cválajúce dni

 

 

ŠVOK 2023 - L. Blehová

Lucia Blehová s témou Komparácia literárnych diel Neprebudený a Mumu

 

 

ŠVOK 2023 - A. Sýkorská

Alexandra Sýkorská s príspevkom Socializácia, hodnoty a nenávisť v diele Adam Šangala

 

 

ŠVOK 2023 - S. Palčeková

Simona Palčeková s témou Interpretácia diela Adam Šangala od Ladislava Nádašiho

 

 

Dr. Pavel Matejovič

Dr. Pavel Matejovič

 

 

Doc. Gabriela Magalová

Doc. Gabriela Magalová

 

 

Dr. Marek Mikušiak uzatvára konferenciu

Dr. Marek Mikušiak uzatvára konferenciu

 

 

3. miesto_Nina Zborovančíková

3. miesto_Nina Zborovančíková

 

 

Dr. Mikušiak blahoželá Alici Strukovej k 2. miestu

Dr. Mikušiak blahoželá Alici Strukovej k 2. miestu

 

Víťazka konferencie Jana Šútorová

Víťazka konferencie Jana Šútorová

 

 

ŠVOK 2023 - komisia ŠVOK 2023

Komisia ŠVOK 2023 (zľava M. Mikušiak, T. Janecová, P. Miskovics, P. Matejovič, Š. Vyskočová)