Skočiť na hlavný obsah

ŠVOK 2023 – vyhodnotenie výsledkov

V utorok 28. marca 2023 sa na Katedre slovenského jazyka a literatúry tradične konala študentská vedecká a odborná konferencia. S podnetnými a originálnymi príspevkami vystúpili študenti v odboroch slovenský jazyk a literatúra v kombinácii a slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich.

 

1_Vedúci katedry doc. Juraj Hladký otvára podujatie, Barbora Randušková tlmočí do slovenského posunkového jazyka
Docent Juraj Hladký, vedúci katedry KSJaL TU, otvára podujatie;
Barbora Randušková tlmočí do slovenského posunkového jazyka

ŠVOK 2023 - diskusia
Diskusia

Komisia rozhodla o udelení ocenenia trom študentkám:

  1. miesto: Jana Šútorová – Hororový motív smrti v Švantnerovej zbierke próz Malka
  2. miesto: Alica Struková – Ťažkosti pri osvojovaní si posunkového jazyka študentmi Trnavskej univerzity
  3. miesto: Nina Zborovančíková – Podsvetie ako (nad)literárny fenomén

Oceneným študentkám srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa konferencie zúčastnili.

ŠVOK 2023 - diskusia
Diskusia

Na podujatí vystúpili: Eva Šoltysová, Stanislav Morávek, Alica Struková, Nina Kunáková, Nina Zborovančíková, Jana Šútorová, Alexandra Maruniaková, Lucia Blehová, Alexandra Sýkorská, Simona Palčeková.

Zloženie komisie: Tamara Janecová, Marek Mikušiak, Pavel Matejovič, Patrik Miskovics, Štefánia Vyskočová

ŠVOK 2023 - E. Šoltysová
Eva Šoltysová prezentuje príspevok CODA – počujúce deti nepočujúcich dospelých

ŠVOK 2023 - S. Morávek
Stanislav Morávek s príspevkom Základné aspekty tlmočenia bohoslužieb do slovenského posunkového jazyka

ŠVOK 2023 - A. Struková
Alica Struková rozpráva o Ťažkostiach pri osvojovaní si posunkového jazyka študentmi Trnavskej univerzity

ŠVOK 2023 - N. Kunáková
Nina Kunáková prezentuje Interpretáciu diela Prípad Fra Giacoma od Jána Hrušovského

ŠVOK 2023 - N. Zborovančíková
Nina Zborovančíková prednáša príspevok o Podsvetí ako (nad)literárnom fenoméne

ŠVOK 2023 - J. Šútorová
Jana Šútorová s príspevkom Hororový motív smrti v Švantnerovej zbierke próz Malka

ŠVOK 2023 - A. Maruniaková
Alexandra Maruniaková o Životnej filozofii a estetike Jána Smreka v básnickej zbierke Cválajúce dni

ŠVOK 2023 - L. Blehová
Lucia Blehová s témou Komparácia literárnych diel Neprebudený a Mumu

ŠVOK 2023 - A. Sýkorská
Alexandra Sýkorská s príspevkom Socializácia, hodnoty a nenávisť v diele Adam Šangala

ŠVOK 2023 - S. Palčeková
Simona Palčeková s témou Interpretácia diela Adam Šangala od Ladislava Nádašiho

Dr. Pavel Matejovič
Dr. Pavel Matejovič

Doc. Gabriela Magalová
Doc. Gabriela Magalová

Dr. Marek Mikušiak uzatvára konferenciu
Dr. Marek Mikušiak uzatvára konferenciu

3. miesto_Nina Zborovančíková
3. miesto – Nina Zborovančíková

Dr. Mikušiak blahoželá Alici Strukovej k 2. miestu
Dr. Mikušiak blahoželá Alici Strukovej k 2. miestu

Víťazka konferencie Jana Šútorová
Víťazka konferencie Jana Šútorová

ŠVOK 2023 - komisia ŠVOK 2023
Komisia ŠVOK 2023 (zľava M. Mikušiak, T. Janecová, P. Miskovics, P. Matejovič, Š. Vyskočová)