Skočiť na hlavný obsah

Slovenský posunkový jazyk ako verbálny a nonvokálny jazyk (správa o mimoriadnom seminári)

Dobre poznať slovenský posunkový jazyk ako verbálny a nonvokálny jazyk mali možnosť účastníci na sobotňajšom odbornom seminári. Konal sa v sobotu 22. júna na pôde Pedagogickej fakulty trnavskej univerzity.
 
Momenty z priebehu seminára
 
Účastníci získali základné informácie o:
- spôsobe komunikácie,
- vymedzení posunkových jazykov,
- novej elektronickej publikácii Slovenský posunkový jazyk pre študentov - úplných začiatočníkov I.: Ja a moja rodina (https://pdfweb.truni.sk/veda-vyskum?e-kniznica...),
- základnej charakteristike posunkového jazyka,
- typoch priestoru artikulovaných v posunkovom priestore,
- gramatike posunkov, viet a textov slovenského posunkového jazyka,
- základnej charakteristike jazykového prejavu posunkujúcich,
- formálnom a neformálnom registri.
 
Momenty z priebehu seminára
 
Dúfame, že účastníkov seminár zaujal, a veríme, že sa o rok uvidíme znova.
 
Momenty z priebehu seminára
 
  • Momenty z priebehu seminára
  • Publikum
  • Publikum
  • Publikum