Skočiť na hlavný obsah

Oznam pre všetkých študentov slovenského jazyka a literatúry

V stredu 30. 11. 2022 o 14.45 hod. bude v študovni Univerzitnej knižnice TU (Hornopotočná 23, 2. poschodie) realizovaná prednáška erudovanej pracovníčky knižnice o problematike vyhľadávania v databázach, o práci s knižničnými jednotkami, o možnostiach spolupráce s knižnicami a podobne.

Prednáška je určená pre všetkých študentov, podstatná je pre tých, ktorí potrebujú skvalitniť prácu na svojich bakalárskych či diplomových prácach.

Všetci ste srdečne vítaní.

doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.