Skočiť na hlavný obsah

Etymológia našich mien a priezvisk alebo Slovenčina v praxi…

Každý z nás je nositeľom krstného mena a priezviska. Síce ich vznik a vývin siaha až do čias predveľkomoravského obdobia, nepatrné zmeny môžeme vnímať aj v súčasnosti. O histórii vzniku a tvorenia dvojmennej sústavy osobných mien porozprával našim študentom z 1.A triedy na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD., jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, člen Kalendárovej komisie pri Ministerstve kultúry SR i pravidelný prispievateľ do relácie Rádia Regina – Na slovíčko, slovíčka.

 

A. Závodný prednáša onlineA. Závodný prednáša online 2

 

Dopočuli sme sa, že v niektorých národoch ľudia nezískavali mená hneď po narodení, ale museli si ich zaslúžiť, niekde, ako napr. aj u nás, sa najskôr namiesto priezvisk používali tzv. prímená, prívlastky podľa zamestnania, funkcie i pôvodu, či mená “s opisným prídavkom” (napr. Anna, dcéra Michala). Azda najzaujímavejšou časťou webinára bolo vysvetľovanie pôvodu všetkých priezvisk dievčat a chlapcov z našej 1.A. Študenti sa dozvedeli, že minulosť ich priezviska sa môže spájať so zamestnaním, spoločenským postavením, zemepisnou oblasťou, ale aj s vlastnosťami či predmetom. Aj práve preto boli hrdí na identifikačnú funkciu svojho mena a domov odchádzali s ďalšou, pre viacerých novou, predstavou o príslušnosti k svojej rodine.

A. Závodný prednáša online 3A. Závodný prednáša online 4

Veríme, že spolupráca s Trnavskou univerzitou (Katedra slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte) nebola posledná.

Ďakujeme doc. Závodnému za čas, ktorý nám venoval – za pútavú besedu a spestrenie vyučovacej hodiny.                                                                               

 Mgr. Zdenka Hlavoňová

Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline