Skočiť na hlavný obsah

Čitateľské minimum študenta slovenskej literatúry

Diela slovenskej literatúry, ktoré tvoria základ štúdia slovenskej literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Staršia slovenská literatúra

 • Proglas
 • Život Konštantína
 • Život Metoda
 • Maurus: Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi
 • Anonymova kronika Gesta Hungarorum
 • Martin Rakovský: O svetskej vrchnosti
 • Jakub Jacobeus: Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa
 • Martin Bošňák: Píseň o zámku muránském
 • Anonym: Píseň o sigetském zámku, Písně o některých zámkoch: O Modrom Kameni, Divíne a Zvolene
 • Kódex Jána Fanchaliho Jóba
 • Ján Silván: Písně nové na sedm žalmů kajících a jiné žalmy
 • Pavel Kyrmezer: Komedia česká o bohatci a Lazarovi; Komedia nová o vdově
 • Juraj Tranovský: Citara sanctorum
 • Benedikt Szöllösi: Cantus catholici
 • Štefan Ferdinand Selecký: Obraz panej krásnej perem malovaný…
 • Anonym: O Surovec Jakubovi, zbojníkovi; Píseň o Jánošíkovi, zbojníkovi
 • Peter Benický: Slovenské verše
 • Hugolín Gavlovič: Valaská škola mravúv stodola
 • Daniel Krman ml.: Cestovný denník
 • Eliáš Ladiver ml.: Neoblomný Eleazár

Slovenská literatúra národného obrodenia

 • Juraj Palkovič: Videní Dobromyslovo, Óda na horu Sinec
 • Bohuslav Tablic: Svobodné volení, Užívání života, Jakub Žibřid z Žibřidova
 • Pavol Jozef Šafárik: Tatranská Múza s lyrou slovanskou
 • Ján Hollý: Selanky
 • Ján Kollár: Slávy dcera
 • Karol Kuzmány: Běla
 • Jozef Ignác Bajza: René mládenca príhodi a skúsenosti
 • Ján Chalupka: Bendegúz
 • Samo Chalupka: Mor ho!
 • Andrej Sládkovič: Detvan, Zúfalec
 • Ján Botto: Smrt Jánošíkova, Žltá ľalia
 • Janko Kráľ: Strom nesmrteľnosti alebo Dvanásť slov, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
 • Samo Bohdan Hroboň: Slovenské iskrice
 • Jozef Miloslav Hurban: Olejkár, Korytnické poháriky
 • Ján Kalinčiak: Orava

Slovenský literárny realizmu a medzivojnová literatúra

 • Svetozár Hurban Vajanský: Tatry a more, Suchá ratolesť, Letiace tiene
 • Martin Kukučín: Dom v stráni, Neprebudený, Rysavá jalovica
 • Pavol Országh Hviezdoslav: Sonety, Hájnikova žena, Herodes a Herodias
 • Terézia Vansová: Sirota Podhradských
 • Elena Maróthy­‑Šoltésová: Proti prúdu
 • Jozef Gregor Tajovský: Maco Mlieč, Apoliena, Mamka Pôstková, Statky­‑zmätky
 • Božena Slančíková Timrava: Za koho ísť, Tá zem vábna, Všetko za národ
 • Janko Jesenský: Slovo lásky, Otroci, Demokrati
 • Ivan Krasko: Nox et solitudo, Svadba, List mŕtvemu
 • Ladislav Nádaši­‑Jégé: Adam Šangala, Svätopluk
 • Gejza Vámoš: Atómy Boha, Odlomená haluz
 • Ivan Horváth: Človek na ulici, Vízum do Európy
 • Ján Hrušovský: Muž s protézou, Dolorosa
 • Miro Urban: Za vyšným mlynom, Živý bič
 • Jozef Cíger Hronský: Jozef Mak, Andrea Búr Majster
 • Emil Boleslav Lukáč: Spoveď
 • Ján Smrek: Cválajúce dni, Hostina
 • Ladislav Novomeský: Nedeľa, Romboid
 • Ivan Stodola: Čaj u pána senátora
 • Július Barč­‑Ivan: Dvaja, Matka
 • Dobroslav Chrobák: Drak sa vracia
 • Margita Figuli: Tri gaštanové kone
 • Ľudo Ondrejov: Zbojnícka mladosť
 • František Švantner: Nevesta hôľ
 • Janko Silan: Kuvici
 • Rudolf Fabry: Uťaté ruky

Slovenská literatúra po roku 1945

Próza

 • Dominik Tatarka: Panna zázračnica, Démon súhlasu
 • V. Mináč: Smrť chodí po horách, trilógia Generácia
 • F. Hečko: Červené víno, Drevená dedina
 • Fraňo Kráľ: Bude ako nebolo
 • L. Lahola: Posledná vec
 • A. Bednár: Sklený vrch
 • F. Švantner: Život bez konca
 • L. Mňačko: Smrť sa volá Engelchen
 • R. Jašík: Čierne a biele kruhy
 • J. Blažková: Nylonový mesiac
 • J. Johanides: Súkromie
 • Vincent Šikula: Majstri
 • D. Mitana: Psie dni
 • L. Ballek: Južná pošta, Pomocník
 • Dušan Dušek: Milosrdný čas, Teplomer
 • A. Hykisch: Námestie v Mähringu, Milujte kráľovnú
 • P. Vilikovský: Eskalácia citu
 • R. Sloboda: Narcis, Rozum
 • P. Jaroš: Krvaviny, Tisícročná včela
 • Pavel Hrúz: Okultizmus?
 • Martin Milan Šimečka: Žabí rok
 • Alta Vášová: Ostrovy nepamäti
 • Peter Pišťanek: Rivers of Babylon, Mladý Dônč
 • Igor Otčenáš: Kristove šoky

Poézia

 • Janko Silan: Piesne zo Ždiaru
 • Vojtech Mihálik: Anjeli
 • Ján Smrek: básne z výberu Proti noci
 • Milan Rúfus: Až dozrieme
 • Miroslav Válek: Dotyky
 • Mikuláš Kováč: Zem pod nohami
 • Ľubomír Feldek: Hra pre tvoje modré oči, Jediný slaný domov
 • J. Stacho: Dvojramenné čisté telo
 • J. Ondruš: Šialený mesiac
 • L. Novomeský: Dom, kde žijem
 • I. Kupec: Vyzliekanie z hnevov
 • J. Mihalkovič: Zimoviská
 • J. Buzássy: Krása vedie kameň
 • L. Vadkerti­‑Gavorníková: Pohromnice
 • I. Štrpka: Krátke detstvo kopijníkov
 • I. Laučík: Pohyblivý v pohyblivom
 • P. Repka: Sliepka v katedrále
 • Štefan Moravčík: O veľkej zmyselnosti bielych ovečiek
 • J. Štrasser: Odriekanie
 • J. Šimonovič: Mesto
 • Š. Strážay: Palina
 • Daniel Hevier: Motýlí kolotoč
 • J. Urban: Malý zúrivý Robinson
 • T. Lehenová: Pre vybranú spoločnosť

Literatúra pre deti a mládež

 • Pavol Dobšinský: Slovenské rozprávky. – Prvá kniha zo zbierok P. Dobšinského. Bratislava : Mladé letá 1971. (Na rozbor rozprávky: Trojruža; Pamodaj šťastia, lavička; Dobrý strelec)
 • Ľudmila Podjavorinská: Čin­‑Čin.
 • Milan Rúfus: Deťom. Lupienky z jabloní. Kniha rozprávok. Bratislava : Mladé letá, 2000.
 • Jozef Cíger­‑Hronský: Smelý zajko v Afrike. Bratislava : Mladé letá, 1970.
 • Martin Rázus: Maroško. Bratislava : Mladé letá.
 • Ľubo Ondrejov: Zbojnícka mladosť.
 • J. Bodenek: Ivkova biela mať.
 • Ľubomír Feldek: Modrá kniha rozprávok.
 • Miroslav Válek: Do Tramtárie.
 • K. Jarunková: Tulák. (Výberovo i iné prózy.)
 • P. Glocko: Ja sa prázdnin nebojím.
 • Dušan Dušek: Dvere do kľúčovej dierky.
 • V. Pankovčín: Mamut v chladničke.
 • G. Futová: Moja mama je bosorka.