Skočiť na hlavný obsah

Výstavy

1996 KRESBA / Študenti 1. ročníka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, Ateliér akad. maliara Blažeja Baláža. Západoslovenské múzeum, Trnava, 7. 2. – 31. 3. 1996. Projekt, odborná garancia a organizovanie výstavy – doc. akad. mal. Blažej Baláž
1996 13 SPOD LISU / Študenti 2. ročníka Pedagogickej fakulty, Ateliér akad. maliara Blažeja Baláža, Trnavské divadlo, Trnava, 6. 12. – 31. 12. 1996. Projekt, odborná garancia a organizovanie výstavy – doc. akad. mal. Blažej Baláž
1998 GRAFIKA / Študenti 2. ročníka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, ateliér akad. maliara B.Baláža. Trnavské divadlo, Trnava, 15. 3. – 15. 4. 1998. Projekt, odborná garancia – doc. akad. mal. Blažej Baláž, organizovanie a kurátorstvo výstavy – Anna Šestáková
2000 DIALÓG / Trnavská univerzita, Trnava, 23. 9. – 18. 10. 2000. Projekt, odborná garancia a organizovanie výstavy – doc. akad. mal. Blažej Baláž, otvorenie výstavy – Mgr. Viera Kuracinová
2001 PRIESTOR MAĽBY / Trnavské divadlo v Trnave, marec 2001. Projekt, odborná garancia, kurátorstvo výstavy, autor textu v dvojliste – prof. akad. mal. Ľudovít Hološka (skladačka)
2001 SLOVENSKÁ STRELA / Křížová chodba Karolína, Univerzita Karlova Praha, Česká republika, 11. 4. – 9. 5. 2001. Projekt, odborná garancia a organizovanie Výstavy – doc. akad. mal. Blažej Baláž, otvorenie výstavy – Mgr. Anna Vartecká. Katalóg, ISBN 80­‑88­‑774­‑90­‑X, Úvodný text – doc. akad. mal. Blažej Baláž, 12 s.
2001 NULTÁ HODINA / Nitrianska galéria, 23. 5. – 10. 6. 2001. Usporiadali: KVTaV, Pedagogická fakulta, UKF Nitra. Účasť na výstave výtvarných prác študentov výtvarných katedier (Banská Bystrica, Bratislava, Trnava, Prešov)
2002 NOVÝ KONIEC MAĽBY / Galéria Jána Koniarka Trnava, Kopplov kaštieľ, 12. 9. – 27. 10. 2002. Usporiadali: Galéria Jána Koniarka, Trnava a Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta. Projekt a organizovanie medzinárodnej výstavy – doc. akad. mal. Blažej Baláž, účasť na výstave – doc. akad. mal. Blažej Baláž, Mgr. art. Mária Balážová
2003 ZAPOČÍTANÉ 07 / Výstava ateliérov textilu a foto – video. Západoslovenské múzeum, Trnava. 30. 4. – 24. 8. 2003. Projekt, odborná garancia a organizovanie výstavy – doc. akad. mal. Blažej Baláž, Mgr. art. Mária Balážová, Mgr. art. Štefan Blažo, PhD., otvorenie výstavy – Mgr. Michaela Kozáová, autori textov v dvojlistoch – Mgr. art. Mária Balážová, Mgr. art. Štefan Blažo, PhD. (skladačka)
2004 ZETENAKA / Výstava grafických prác študentov na tému znak. Mestská knižnica v Piešťanoch, 24. 11. – 31. 12. 2004. Projekt, organizovanie výstavy, otvorenie výstavy – Mgr. Ivana Tomášová. Autorka textu v skladačke – Mgr. Ivana Tomášová. (skladačka)
2005 TRNAVSKÉ ZÁHRADNÉ SLÁVNOSTI / Prezentácia vybraných sochárskych, textilných a intermediálnych študentských prác (Ateliér textilu doc. Mária Balážová, Ateliér sochárstva Mgr. art. Miichala Moravčíka). Záhrady Západoslovenského múzea, Trnava, 1. – 3. 7. 2005. Usporiadali: Mesto Trnava.
2006 ZETENAKA, 23. 2. 2006 / Výstava grafických prác študentov Ateliéru grafiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, na tému znak. Západoslovenské múzeum v Trnave, 22. 2. – 30. 4. 2006. Projekt, organizovanie výstavy, otvorenie výstavy – Mgr. Ivana Tomášová. Autorka textu v katalógu ZETENAKA – Mgr. Ivana Tomášová, ISBN 80­‑8082­‑047­‑3.
2012 Sociálna sonda Veroniky Ronaiovej 2, 8. 10. 2013 / Dom umenia Bratislava, 27. 3. – 22. 4. 2012. Projekt, odborná garancia a organizovanie výstavy – doc. akad. mal. Veronika Rónaiová, kurátor – PdDr. Vladimír Beskid.