Skočiť na hlavný obsah

Nový študijný program učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

Katedra pedagogických štúdií otvára od akademického roka 2020/21 nový študijný program učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii, v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia (v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka, anglického jazyka, nemeckého jazyka, matematiky, biológie a náboženskej výchovy – katolíckej).

Študijný program vznikol ako odpoveď na dopyt po kultivácii občianskych postojov mladých ľudí na Slovensku, aj ako odpoveď na potrebu rozvíjania hodnotovej a pro­‑demokratickej orientácie mladého človeka v pedagogicko­‑edukatívnom procese na slovenských školách.

Absolventi magisterského stupňa štúdia sa môžu uplatniť ako učitelia predmetu občianska náuka v kombinácii s inými predmetmi na základných a stredných školách; ako zorientovaní a zručnosťami fundovaní odborníci v štátnej správe a samospráve; tiež sa môžu úspešne uplatniť v európskych štruktúrach a v inštitúciách občianskej spoločnosti.