Skočiť na hlavný obsah

Rigorózne pokračovanie (PaedDr.)

Všeobecné informácie o rigoróznom konaní sú zverejnené na fakultnej stránke: Uchádzač » Rigorózne konanie.

Predsedom komisie na rigorózne skúšky programu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry je prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.

Rámcové témy rigoróznych prác

  1. Adaptácia internacionalizmov v súčasnej nemčine.
  2. Komunikačné zručnosti v učebniciach NJ na ZŠ a SŠ.
  3. Viacjazyčnosť v európskom rozmere.
  4. Nové trendy vo výučbe cudzích jazykov.
  5. Interkultúrna dimenzia v cudzojazyčnej výučbe.
  6. Nové elektronické prostriedky vo vyučovaní.
  7. Vizualizačné aspekty vo vyučovaní cudzích jazykov.
  8. Sonet v nemeckej poézii.
  9. Lyrické dielo Ingeborg Bachmannovej.
  10. Nemecká poézia konca storočia.