Skočiť na hlavný obsah

Pracovisko

Študijné programy učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii zabezpečuje Katedra nemeckého jazyka a literatúry. Štúdium učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia je zamerané na kvalitnú odbornú prípravu budúcich učiteľov nemeckého jazyka tak, aby po ukončení štúdia boli pripravení uplatniť sa predovšetkým ako učitelia na základných a stredných školách, prípadne aj v iných oblastiach profesijného života. Pedagógovia katedry sprostredkúvajú edukantom teoretické a praktické disciplíny, ktoré bezprostredne súvisia s prípravou učiteľa cudzieho jazyka. Počas štúdia na katedre majú študenti možnosť osvojiť si celý komplex poznatkov jazykovedných, literárno­‑vedných a didaktických a nadobudnúť vysokú kompetenciu jazykových zručností a to nielen účasťou na prednáškach a seminároch, ale aj aplikáciou týchto poznatkov v pedagogickej praxi na cvičných školách pod gesciou skúsených cvičných učiteľov a fundovaných didaktikov.