Skočiť na hlavný obsah

Významné podujatie – „Európsky deň jazykov 2023“

1

 

Dňa 26. 9. sa uskutočnilo podujatie „Európsky deň jazykov 2023“ aj za účasti našej katedry. V stánku nemeckého jazyka študentky (Linda Bečáková, Viktória Víglašská, Janka Frančiaková, Adriana Kyrcová, Oľga Poláková, Lucia Puškárová a Emma Krištofíková) pomáhali všetkým záujemcom - žiakom základných a stredných škôl vypracovať rôzne jazykové cvičenia a úlohy zamerané na nemecký jazyk a kultúru. Účastníci sa dozvedeli nové fakty o nemecky hovoriacich krajinách, vypracúvali rôzne kvízy, slovné úlohy, zadania a hrali rozličné jazykové hry. V našom stánku sa prezentoval nemecký jazyk aj pod hlavičkou „Rakúskeho inštitútu“ (Österreich-Institut) v zastúpení riaditeľky Dr.phil. Miroslavy Majtánovej. Celé podujatie sa uskutočnilo v príjemnej atmosfére trnavského staromestského centra na Trojičnom námestí a tešilo sa veľkej popularite.

Už teraz sa tešíme sa na nasledujúci ročník podujatia, v ktorom opätovne radi privítame všetkých záujemcov o nemecký jazyk.

Mgr. Tomáš Godiš, PhD.

0

123

45

66

8

910

12