Skočiť na hlavný obsah

TÝŽDEŇ VEDY NA NEMECKEJ KATEDRE

1

Ako každý rok, aj v tomto roku pripravila Katedra nemeckého jazyka a literatúry pre svojich študentov a učiteľov zaujímavé podujatia, ktoré rozšíria ich vedomosti o nemčine, o histórii a kultúre nemecky hovoriacich krajín. Ide o tieto podujatia:

1. Dňa 08. 11. 2023 navštívi našu katedru známy nemecký lingvista a historik Prof. Dr. Georg Schuppener z Universität Leipzig, ktorý uvedie prednášku spojenú s diskusiou na tému "Karl der Große und seine Hofschule". Podujatie sa uskutoční od 12.50-14.00 hod. v miestnosti č. 2S1. Podujatie pripravila prof. Lívia Adamcová.

2. Zástupcovia DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) prijali pozvanie na našu katedru a dňa 14. 11. 2023 v čase od 09.30-11.00 hod. v miestnosti č. 3S1 uvedú prezentáciu o tejto organizácii a jej pôsobení na Slovensku. Oboznámia študentov nemčiny s možnosťami štúdia, stáží, kurzov a pod. na nemeckých univerzitách. Podujatie organizujú Dr. Godiš a Dr. Struhárová.

3. Okrem „Týždňa vedy na Slovensku“ plánuje naša katedra ďalšie zaujímavé a podnetné podujatie „ŠVOČ“ („Študentská vedecká a odborná činnosť“), počas ktorej dňa 05. 12. 2023 o 09.30 hod. v miestnostach č. 3S1 a č. 4S1 odprezentujú vybraní študenti nemčiny svoje najlepšie záverečné a seminárne práce a prezentácie z rôznych oblastí jazykovedy, literatúry, didaktiky, interkultúry atď. pred komisiou, pozostávajúcou z členov katedry nemčiny. Ostatní študenti budú mať možnosť zapojiť sa do diskusie a získať nové podnety pre svoje vedecké práce počas štúdia. Podujatie zabezpečila Doc. Alica Harajová.

Všetci študenti, pedagógovia a záujemcovia o nemecký jazyk sú na horeuvedené podujatia srdečne vítaní!

KNJaL