Skočiť na hlavný obsah

Týždeň vedy na katedre nemeckého jazyka a literatúry

1

 

V rámci „Týždňa vedy na Slovensku“ naplánovala naša katedra viacero podujatí s cieľom priblížiť študentom a pedagógom novšie tendencie vo výskume nemeckého jazyka.

Prvým podujatím bola prednáška významného lingvistu z univerzity v Lipsku Prof. Dr. Georga Schuppenera z Universität Leipzig, ktorý sa okrem iného venuje aj histórii a kultúre Nemecka. Keďže ide o oblasť, ktorá pokrýva aj predmet „Dejiny a kultúra germanofónnych krajín“ v našom študijnom programe pre bakalársky stupeň štúdia, zaujal všetkých našich študentov, ktorí 8. novembra 2023 prišli na jeho prednášku spojenú s diskusiou. Prof. Dr. Georg Schuppener si zvolil epochu ranného stredoveku – vznik Franskej ríše, pričom sa sústredil na osobnosť jej zakladateľa Karola I. Veľkého (* 2. apríl 742/747/748 – † 28. január 814, Aachen, Franská ríša). Mnohé udalosti z 8. a 9. storočia boli podstatné pre vznik dnešného Nemecka a nemeckého jazyka, napr. z franského nárečia („Fränkisch“) vznikla súčasná nemčina. Prednáška bola podnetná a zaujímavá. V diskusii sme si ozrejmili ešte niektoré dôležité fakty z tohto obdobia.

Ďalším podujatím „Týždňa vedy na Slovensku“ na katedre nemeckého jazyka a literatúry boli prezentácie dvoch významných inštitúcií, ktoré už dlhodobo pôsobia na Slovensku a ktoré sprostredkúvajú výmenné študijné pobyty našich študentov do Nemecka a Rakúska. Prvou inštitúciou je DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), ktorá predstavila jej zástupkyňa na Slovensku Dr. Suzana Vezjak (zároveň lektorka DAAD na Ekonomickej univerzite v Bratislave). Prezentovala širokú škálu študijných pobytov na nemeckých univerzitách a ponúkla študentom pomoc pri vybavovaní formálnych záležitostí. Zdôraznila význam štúdia germanistiky v Nemecku – nielen s cieľom zlepšiť jazykové zručnosti. Druhou prednášajúcou bola Mgr. Kristína Sallerová z agentúry SAIA, referentka pre Nemecko a Rakúsko. Taktiež vysvetlila, aké pobyty pravidelne ponúka jej inštitúcia našim študentom. Po podnetnej diskusii rozdali obe prednášajúce množstvo propagačných materiálov a darčekov. Obe prezentácie sa uskutočnili 14. novembra 2023 na našej katedre a veríme, že motivovali študentov nemeckého jazyka na rôzne študijné pobyty. Všetci si totiž chcú zlepšiť jazyk a dôkladnejšie sa oboznámiť s krajinou, kultúrou, pamätihodnosťami a osobnosťami tej-ktorej krajiny.

prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.

 

1234

3

345678910111213