Skočiť na hlavný obsah

ŠVOČ 2023/2024

Dňa 5. 12. 2023 sa na katedre nemeckého jazyka a literatúry uskutoční školské kolo ŠVOČ, na ktorom študenti germanistiky vystúpia pred odbornou komisiou s príspevkom z oblasti nemeckej jazykovedy, literatúry i didaktiky. Slávnostné otvorenie začne o 9.30 hod. v miestnosti č. 3S1. Následne budú súčasne prebiehať prezentácie v kategórii bakalárskeho štúdia v miestnosti č. 4S1 a v kategórii magisterského štúdia v miestnosti č. 3S1.

Na účastníkov i pozorovateľov sa už veľmi tešíme!

kolektív KNJaL

aula