Skočiť na hlavný obsah

Vyučovanie cudzieho jazyka a použitie multimédií: možnosti pri učení sa a výučbe

Na našej katedre sme sa nedávno potešili novému prírastku – naše kolegyne doc. Alica HarajováDr. Viera Lagerová vydali spoločnú vedeckú monografiu o používaní multimédií na vyučovaní cudzieho jazyka. Zameriavajú sa v nej na možnosti využitia multimediálnych didaktických prostriedkov na hodinách nemeckého jazyka. Zdôrazňujú, že médiá sú bezprostrednou súčasťou života dnešných detí a mládeže a výrazne sa podieľajú na jeho formovaní. Dôležitým nástrojom výskumu sa stalo štatistické spracovanie témy používania internetu ako mediálneho prostriedku na hodinách u slovenských učiteľov cudzieho jazyka. Monografia ponúka nielen vedecky spracovanú tému starých a nových médií, ale aj rozmanité možnosti ich využitia a motivácie pri učení i výučbe, pričom upozorňuje aj na ich nesprávne používanie vedúce k demotivácii žiakov.

image

 

 

Dr. Terézia Struhárová, KNjaL