Skočiť na hlavný obsah

Gesellschaft für deutsche Sprache (Spoločnosť pre nemecký jazyk)

 

1 2

 

 

 

      GfdS zvolila na svojom poslednom zasadnutí v marci t.r. vo Wiesbadene do svojho predstavenstva na ďalších 6 rokov známu slovenskú germanistku prof. PhDr. Líviu Adamcovú, PhD. Jej kolegami v predstavenstve sú uznávaní odborníci z oblasti germanistickej lingvistiky z nemeckých univerzít, vydavateľstiev a inštitúcií.

      Gesellschaft für deutsche Sprache je jednou z najstarších jazykovedných spoločností v Nemecku (založená v r.1947) a má po celom svete 101 pobočiek v 40 štátoch, združuje 4000 členov ( aj na Slovensku – prof. Adamcová ju viedla 18 rokov, v súčasnosti jej predsedá Mgr. Silvia Adamcová, PhD. v Bratislave). Jej úlohou je okrem popularizácie nemeckého jazyka vo svete aj bezplatná poradenská činnosť (naša obdoba „Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra“ v Bratislave). S rôznymi problémami a otázkami sa ohľadom správneho používania nemčiny na ňu obracajú vedci, novinári, politici, zamestnanci médií, ale aj poslanci či ministri, skrátka všetci, ktorí pracujú s odborným nemeckým jazykom resp. reprezentujú Nemecko v zahraničí. Spoločnosť má sídlo v nemeckom Wiesbadene (Hessen) a prevádzkuje pobočku aj nemeckom Bundestagu v Berlíne. Je financovaná nemeckým parlamentom.

      Spoločnosť organizuje mnoho vedeckých podujatí ročne (prednášky, workshopy, súťaže, udeľuje cenu médií, podporuje (aj finančne) aktivity pobočiek v zahraničí  z oblasti súčasného nemeckého jazyka a jeho vývinu. Túto možnosť využíva aj prof. Adamcová – pozýva na Katedru nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity profesorov germanistiky z rôznych univerzít (ale aj zástupcov veľvyslanectiev), ktorí vo svojich prednáškach približujú našim študentom synchrónnu systémovú lingvistiku a besedujú s nimi. Študenti majú možnosť zdarma používať vedecké časopisy „Muttersprache“ a „Sprachdienst“, vydávané spoločnosťou, v ktorých nájdu články o aktuálnych tendenciách súčasnej nemčiny a pripravujú z nich referáty, podklady pre seminárne  a záverečné práce.

 

Mgr. Terézia Struhárová, PhD.