Skočiť na hlavný obsah

Európsky deň jazykov 26. 9. 2023

Katedra nemeckého jazyka a literatúry sa aj tento rok zapojí do príprav a realizácie Európskeho dňa jazykov, ktorý sa uskutoční pod gesciou mesta Trnava. Ide o veľkolepé podujatie, ktoré každoročne upozorňuje na mimoriadny význam štúdia a ovládania cudzích jazykov na Slovensku a na celom svete.

Do podujatia sa zapojí okrem vedenia fakulty predovšetkým katedra anglického jazyka literatúry, katedra nemeckého jazyka a literatúry a katedra slovenského jazyka a literatúry. Celodenné podujatie bude prebiehať v čase od 9:30 do 14:00 hod. v centre na Trojičnom námestí. Očakáva sa účasť veľkého počtu záujemcov – žiakov trnavských základných a stredných škôl.

Organizátori podujatia pripravujú bohatý program, ktorý žiaci nájdu pri množstve stánkov rôznych organizácií (ktoré sa budú prezentovať aj formou darčekových predmetov), ako napr. Magistrát mesta, Österreich-Institut, Goethe-Institut a iné.

Všetkých záujemcov (aj študentov pedagogickej fakulty) na toto podujatie srdečne pozývame!

pedagógovia KNjaL

EDJ