Skočiť na hlavný obsah

Deň otvorených dverí na KNJaL

1

 

Dňa 24. 01. sa našej katedre otvorili dvere pre všetkých záujemcov o štúdium nemeckého jazyka a literatúry. Privítali sme študentov maturitných ročníkov z rôznych kútov Slovenska, o to viac sme sa tešili, že sme mohli predstaviť ciele a zámery štúdia práve na našom pracovisku.

Ako sa mohli študenti dozvedieť, naša katedra profiluje budúcich germanistov pre zaujímavé možnosti predovšetkým v oblasti školstva a učiteľstva, ale tiež v súkromnej sfére. Ovládať nemecký jazyk bolo popri znalosti iných svetových jazykov vždy veľkou výhodou. U nás majú študenti popri prednáškovej a seminárnej časti vysokoškolského vzdelávania aj zážitkovú výučbu v podobe rôznych prednášok profesorov významných zahraničných univerzít, exkurzií na veľvyslanectvá nemecky hovoriacich krajín či dokonca sa môžu sami podieľať na organizovaní katedrových aj celouniverzitných podujatí (napr. ŠVOČ alebo Svetový deň jazykov). Počas štúdia majú tiež možnosť vycestovať na zahraničný študijný pobyt a letnú jazykovú školu do Nemecka alebo Rakúska cez program ERASMUS+ a partnerské agentúry DAAD a OEAD.

Tešíme sa, že každý rok na DOD privítame nové tváre, ktorých rast napokon sledujeme aj počas ich celého vysokoškolského štúdia. Veríme, že aj tohtoročné stretnutie na DOD otvorilo dvere rozhodnutiu prísť študovať k nám!

 

kolektív KNJaL