Skočiť na hlavný obsah

Prof. Lívia Adamcová sa stala členkou habilitačnej komisie Erfurtskej univerzity

Profesorka Lívia Adamcová, vedúca Katedry nemeckého jazyka a literatúry, odborníčka na germanistickú lingvistiku, bola oslovená dekanom Filozofickej fakulty Erfurtskej univerzity, aby prevzala oponentúru nemeckej habilitačnej práce a stala sa tak členkou habilitačnej komisie na tamojšej univerzite. Erfurt je najstaršia nemecká univerzita, založená ešte pred Heidelbergom a Kolínom v r. 1379, na ktorej študoval aj reformátor Martin Luther.

image-20230904113907-1

V prípade oponentského posudku ide o vypracovanie vedeckého traktátu, v ktorom oponentka diskutuje s autorom práce o danej problematike, zaujíma pozitívne, resp. kritické stanovisko k teoretickej a empirickej časti práce, a tým posudzuje jej úroveň. V práci, ktorá má 300 strán, ide o kontrastívnu analýzu troch jazykov (nemčiny, maďarčiny a slovenčiny) z oblasti mediálnej a textovej lingvistiky. V habilitačnej práci autor porovnáva rôzne články v printových médiách z rokov 2015/16, keď Nemecko a Európu zachvátila veľká migračná kríza a Nemecko prijalo cca milión utečencov. Preto ide v práci zároveň o lingvistickú analýzu odborných textov z hľadiska politolingvistiky.

Zadanie takejto úlohy a vypracovanie posudku v nemčine je uznaním odborných kvalít menovanej, ktorá je v lingvistických kruhoch nemeckých univerzít a v medzinárodných organizáciách zameraných na výskum cudzích jazykov známou vedeckou osobnosťou.

Mgr. Terézia Struhárová, PhD.

image-20230904113907-2

Erfurt

image-20230904113907-3