Skočiť na hlavný obsah

Študenti biológie spolupracujú s CVČ Kalokagatia v Trnave

Študenti učiteľstva biológie Trnavskej univerzity Pedagogickej fakulty pod vedením doc. PaedDr. Jany Fančovičovej, PhD. dňa 6. 8. 2018 participovali na realizácii Denného mestského tábora, ktorý organizovalo centrum voľného času (CVČ) Kalokagatia v Trnave. Študenti Mgr. Monika Weissová, Bc. Žaneta Dodeková, Bc. Dominika Koperová a Mgr. Mário Szikhart pre deti vo veku 6 – 14 rokov pripravili aktivity zamerané na rôzne oblasti biologického vzdelávania. Cieľom aktivít bolo budovanie pozitívneho vzťahu k živočíchom a k prírode samotnej.

.

Študenti boli v rovnakom zložení oslovení aj ako lektori v súvislosti so Svetovým dňom zvierat, ktorý pripadol na 4. 10. 2018. Podujatie bolo realizované v priestoroch areálu CVČ a bolo určené pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ. Študenti prezentovali menej preferované druhy živočíchov, akými sú slimák, žižiavka, korčuliarka či myš. Medzi hlavné poslanie Svetového dňa zvierat patrí pripomenutie si nezastupiteľnej úlohy, ktorú hrajú zvieratá v našom živote a uvedomenie si potreby ich ochrany.

.

.

.

.

.

 

Študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu katedry biológie.