Skočiť na hlavný obsah

Ako sme sa starali o kuriatka

V rámci súvislej pedagogickej praxe navštívila našu školu bývala žiačka Viktória Skaličanová. Jej prax bola zameraná na bádateľské vyučovanie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou modernej výučby prírodovedných predmetov. Žiaci šiesteho ročníka sa na vyučovaní biológie mohli venovať pozorovaniu vývinu embrya kuriatok vo vajíčkach. Postarali o výber vhodných vajíčok, vložili ich do liahne a po troch týždňoch sledovania vývinu života pozorovali kuriatka v ich prvých dňoch po vyliahnutí. V tomto prostredí simulovania starostlivosti kvočky v umelých podmienkach vytvorených v biologickej učebni sa žiaci priamo zapájali do procesu vedeckého skúmania, navrhovali výskumné postupy, objektívnym spôsobom hľadali odpovede na špecifické otázky o vzniku vajec v tele sliepky, výnimočnosti tvaru vajca, dýchaní kuriatok vo vajíčkach a výžive, odhaľovaní príčin nevyliahnutia niektorých vajec a na ďalšie otázky, ktoré sa mohli žiakom pri práci objaviť. Postupne tak konštruovali vlastné koncepty o prírodných objektoch a javoch.

Odniesli si veľa zážitkov a zaujímavostí pri odhaľovaní krás zrodu života ako aj zručnosti a pozitívny vzťah k chovu úžitkových zvierat. Hodiny biológie sa stali veľmi obľúbené a deti sa nevedeli dočkať, kedy budú s kuriatkami. Pre mnohých to boli najkrajšie a zároveň nezabudnuteľné zážitky.


Zdroj: Novinky – Základná škola, Mládežnícka 1 343, Krásno nad Kysucou

  • Obrázok z udalosti.
  • Obrázok z udalosti.
  • Obrázok z udalosti.
  • Obrázok z udalosti.
  • Obrázok z udalosti.
  • Obrázok z udalosti.
  • Obrázok z udalosti.
  • Obrázok z udalosti.
  • Obrázok z udalosti.