Skočiť na hlavný obsah

Katedrový časopis

Milí kolegovia, milé študentky, milí študenti, 

s radosťou Vám predstavujeme náš nový katedrový časopis s názvom KAJAL, ktorého cieľom je poskytnúť študentom katedry priestor na prezentáciu svojej kreativity, talentu, postojov a záľub. Časopis bude vychádzať online dvakrát ročne, a to v letnom a zimnom semestri.

Prvé číslo časopisu už môžete nájsť na stránke našej katedry v sekcii Katedrový časopis.