Skočiť na hlavný obsah

Medzinárodné vzťahy

V priebehu svojej existencie si Katedra anglického jazyka a literatúry PdF TU vypestovala bohaté medzinárodné vzťahy s mnohými vzdelávacími inštitúciami.

V súčasnosti na katedre pôsobí medzinárodný tím vysokokvalifikovaných vysokoškolských pedagógov (profesorov, docentov a odborných asistentov) zo Slovenska, Írskej republiky, Veľkej Británie, Maďarska, Poľska a Bieloruska. Každý z nich si ku nám zo svojej krajiny a alma mater prináša osobité poznatky, skúsenosti a perspektívy, ktorými sa potom u nás vzájomne ovplyvňujeme a obohacujeme, čím sa vytvára pre kolegov aj študentov mimoriadne podnetné a obohacujúce akademické prostredie.

Pestrú a dynamickú medzinárodnú komunitu tvoria aj naši študenti. V akademickom roku 2022/23 máme študentov zo Slovenska, Českej republiky, Veľkej Británie, Írskej republiky, Ukrajiny, Srbska, Kazachstanu, Turecka a Egypta. 

 

Naši zahraniční partneri

European Centre of Modern Languages in Graz, Austria
The University of Iceland in Reykjavík
Universidad Autónoma de Baja California, México
Beloit College, the USA
St Mary College in Belfast, the UK
University of Santiago de Compostela, Spain
University of Thessaloniki, Greece
University of Navarra, Spain
Charles University in Prague, Czech Republic
Masaryk University in Brno, Czech Republic
Tomas Bata University in Zlín, the Czech Republic
South-Bohemian University in České Budějovice, the Czech Republic
Josip Juraj  Strossmayer University of Osijek, Croatia
Kaunas University, Lithuania
University of Ljubljana, Slovenia
University of Technology and Humanities in Radom, Poland
Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Pedagogical University in Krakow, Poland
Teacher´s College of Upper Austria in Linz, Austria
a ďalší

 

Medzinárodné aktivity našich študentov

Medzinárodné aktivity sú mimoriadne dôležitou súčasťou našich študijných programov. Naši študenti si môžu vybrať z nasledujúcich možností:

 • absolvovať časť štúdia v zahraničí (1 semester alebo 1 akademický rok) prostredníctvom mobilít Erasmus bez toho, aby museli pridať ďalší rok alebo semester. TRUNI má v súčasnosti v rámci programu Erasmus+ viac ako 100 partnerov po celom svete. Študent neplatí žiadne ďalšie poplatky za štúdium.
 • požiadať o národné štipendium prostredníctvom vybraného programu SAIA. SAIA pravidelne zverejňuje nové ponuky a výzvy na podávanie žiadostí. Všetky cestovné a pobytové náklady sú hradené zo štipendia.   
 • zúčastniť sa na krátkodobých medzinárodných podujatiach, ako sú letné školy, workshopy, konferencie atď. Viac informácií poskytne FB katedry alebo príslušný študijný poradca.
 • zúčastniť sa našich našich exkurziách do anglofónnych krajín, ktoré sú tiež súčasťou našich študijných programov (študent získava za absolvovanie kredity). Viac informácií nájdete na webe katedry a na FB katedry.
 • stať sa buddym pre svojich zahraničných spolužiakov. Buddy je študent, ktorý pomáha zahraničnému študentovi pred, počas a po jeho mobilite. Viac informácií nájdete tu.

   

Čo študent prostredníctvom týchto aktivít získa?

 • navštívi nových a zaujímavých miest
 • prehĺbi si svoje jazykové zručnosti
 • rozšíri a prehĺbi si medzikultúrne povedomie
 • získa zručností a skúseností, ktoré obohatia jeho pracovný životopis
 • rozšíri si svoje ďalšie študijné a pracovné perspektívy
 • buduje si vlastnú sieť zahraničných spolužiakov a budúcich kolegov


Podpora zahraničných študentov

TRUNI - Sprievodca zahraničného študenta