Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Karty  « Presmerovanie kariet  |  Prázdna sekcia kariet druhej úrovne » 

Pri návšteve stránky s kartami bez bližšieho určenia karty je predvolene zobrazená prvá (nepresmerovaná) karta. Toto správanie je možné zmeniť direktívou #Žiadna karta.

Obsah za touto direktívou bude zobrazený v prípade, že nie je zobrazená žiadna karta, pričom táto situácia nastáva len pri zobrazení stránky bez bližšieho určenia karty (v URL otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) stránky). Po zvolení niektorej z kariet nie je možné situáciu spätne vynútiť navigáciou v sústave kariet (s výnimkou návratu v histórii prehliadača).

Táto direktíva nedokáže potlačiť nastavenie predvolenej karty direktívou #Predvolená karta.

Príklad:

#Karta: Karta 1
Obsah prvej karty.

#Karta: Karta 2
Obsah druhej karty.

#Žiadna karta
#graynotice:Prosím, zvoľte niektorú kartu.

Výsledok:

Obsah prvej karty.

Obsah druhej karty.

Prosím, zvoľte niektorú kartu.

Ak sa v rámci definičného priestoru sústavy kariet pokúsite vytvoriť viacero takýchto sekcií, tak sa ich obsah zozbiera a zobrazí sa naraz v situácii, keď nie je zobrazená žiadna karta.

Všimnite si použitie poznámky typu graynotice (šedá poznámka – pozri kapitolu Preddefinované kódy, definícia vlastných kódov a ďalšie direktívy), ktorá v tomto prípade poslúžila na rýchle naplnenie tejto sekcie krátkym oznamom, ktorého štýl má návštevníkovi naznačiť, že táto informácia nie je súčasťou informačného obsahu prezeranej stránky.

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Akým spôsobom je možné zrušiť predvolené zobrazenie prvej nepresmerovanej karty na hlavnej úrovni sústavy kariet RS Rheia?