Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu  « Tabuľka s podpisom  |  Karty druhej úrovne » 

V niektorých prípadoch je vhodné obsah stránky logicky rozdeliť do niekoľkých vzájomne súvisiacich kariet. Kartu vytvoríte zaradením nasledujúcej direktívy do zdrojového textu (na samostatný riadok):

#Karta: «názov (text) karty»

Od tohto miesta ďalej bude obsah stránky (okrem článkov) umiestnený do novej karty. Nasledujúci príklad vytvorí dokument s obsahom rozdeleným do dvoch kariet:

Úvodné informácie.

#Karta: Karta 1
Obsah prvej karty.

#Karta: Karta 2
Obsah druhej karty.

Výsledok bude vyzerať takto:

Úvodné informácie.

Obsah prvej karty.

Obsah druhej karty.

Medzi kartami sa môže návštevník pohodlne prepínať principiálne rovnako ako medzi kartami webového prehliadača. Predvolene (pri prvom príchode na stránku) je zobrazený obsah prvej (nepresmerovanej) karty. To sa dá zmeniť zrušením predvolenej karty.

Návštevník webu môže listovať (prepínať) medzi kartami myšou aj klávesnicou. Ak je zvyknutý ovládať webové rozhranie klávesnicou – karta funguje ako odkaz, na ktorý sa je možné vo väčšine majoritných prehliadačov presunúť viacnásobným stlačením klávesu tabulátor a ktorý sa dá potvrdiť klávesom Enter.

Štandardným spôsobom nie je možné umiestňovať zoznamy článkov do kariet. Všetky definície článkov musia byť umiestnené buď pred sústavou kariet, alebo za ňou. V prípadne potreby je možné toto obmedzenie obísť – pozri kapitolu Zoznamy článkov v kartách.

Podkapitoly:

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Na čo slúžia karty (v súvislosti s webovým obsahom spravovaným prostredníctvom redakčného systému Rheia)?
  2. Ako je v zdrojovom texte RS Rheia možné definovať kartu (prvej úrovne)?
  3. Aký typ obsahu nie je možné umiestniť na kartu (štandardným spôsobom)?