Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Karty  « Zrušenie predvolenej karty  |  Pridanie obsahu pod kartami » 

Pri hlavnej úrovni sústavy kariet platí, že pri návšteve stránky s kartami bez bližšieho určenia karty je predvolene zobrazená prvá (nepresmerovaná) karta (toto správanie je možné zmeniť). Z kariet druhej úrovne, na rozdiel od hlavných kariet, nie je predvolene zobrazená žiadna. Je vhodné návštevníka na túto skutočnosť upozorniť a vytvoriť sekciu, ktorá je zobrazená presne v tom prípade, keď nie je zvolená žiadna karta druhej úrovne. Slúži na to direktíva #Žiadna podkarta.

Príklad:

#Karta: Karta 1
Obsah prvej karty.

#Podkarta: Karta druhej úrovne 1A
Obsah karty druhej úrovne 1A.

#Podkarta: Karta druhej úrovne 1B
Obsah karty druhej úrovne 1B.

#Žiadna podkarta
#graynotice:Nie je zvolená žiadna karta druhej úrovne karty 1.

#Karta: Karta 2
Obsah druhej karty.

#Podkarta: Karta druhej úrovne 2A
Obsah karty druhej úrovne 2A.

#Podkarta: Karta druhej úrovne 2B
Obsah karty druhej úrovne 2B.

#Žiadna podkarta
#graynotice:Nie je zvolená žiadna karta druhej úrovne karty 2.

Výsledok:

Obsah prvej karty.

Obsah karty druhej úrovne 1A.

Obsah karty druhej úrovne 1B.

Nie je zvolená žiadna karta druhej úrovne karty 1.

Obsah druhej karty.

Obsah karty druhej úrovne 2A.

Obsah karty druhej úrovne 2B.

Nie je zvolená žiadna karta druhej úrovne karty 2.

Ak sa v rámci priestoru jednej hlavnej karty pokúsite vytvoriť viacero takýchto sekcií (hoci na rôznych miestach), ich obsah sa zozbiera a zobrazí sa naraz a to v čase, keď nie je zobrazená žiadna karta druhej úrovne.

Všimnite si použitie poznámky typu graynotice (šedá poznámka – pozri kapitolu Preddefinované kódy, definícia vlastných kódov a ďalšie direktívy), ktorá v tomto prípade poslúžila na rýchle naplnenie tejto sekcie krátkym oznamom, ktorého štýl má návštevníkovi naznačiť, že táto informácia nie je súčasťou informačného obsahu prezeranej stránky.

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Akým spôsobom je možné definovať prázdnu sekciu kariet druhej úrovne?
  2. Kedy je zobrazená prázdna sekcia kariet druhej úrovne?
  3. Aký dosiahnete výsledok, ak v rámci jednej hlavnej karty definujete viacero samostatných prázdnych sekcií kariet druhej úrovne?