Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Karty  « Odkazy kariet  |  Zrušenie predvolenej karty » 

Pomocou presmerovania je možné kartu (prvej alebo druhej úrovne) presmerovať na inú časť webového sídla prevádzkovaného prostredníctvom RS Rheia. Ak je namiesto adresy zadané ID alebo alias karty, ktorý je definovaný v rámci aktuálnej sústavy kariet, tak je návštevník po kliknutí na odkaz tejto karty presmerovaný priamo na cieľovú kartu na aktuálnej stránke.

Posledný spôsob výhodné použiť ak potrebujeme v zložitej sústave kariet zvýrazniť niektorú kartu, ktorá je v skutočnosti umiestnená hlbšie v sústave kariet, kam však patrí z dôvodu zachovania určitej logiky. Napríklad by ste do hlavnej úrovne sústavy kariet umiestnili kartu, ktorá by bola presmerovaná na želanú kartu druhej úrovne. (V príklade nižšie je ukázané aj presmerovanie kariet – prvá karta smeruje na poslednú.)

Poznámka: Pri vytváraní profilov pedagogických pracovníkov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Katedry pedagogiky výtvarného umenia otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) na Pedagogickej fakulte otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) vznikla požiadavka na vytvorenie kariet tretej úrovne, čo v súčasnosti systém Rheia nepodporuje. Tento problém bol vyriešený vytvorením karty druhej úrovne, ktorá je presmerovaná na kartu prvej úrovne, v ktorej sú umiestnené ďalšie karty druhej úrovne.

Príklad:

#Karta: Presmerovanie na Cieľ B
#Presmerovanie karty: cieľ b

#Karta: Jednoduché odkazy
#Presmerovanie karty: manual?jednoduche-odkazy

#Karta: Cieľ A
#Alias karty: cieľ a

Cieľ A

#Karta: Cieľ B
#Alias karty: cieľ b

Cieľ B

Výsledok:

Poznámka: Z pochopiteľných dôvodov nemôže mať presmerovaná karta žiadny obsah. Akýkoľvek obsah, ktorý sa nachádza v definičnom priestore presmerovanej karty, bude systémom Rheia ignorovaný.
Poznámka: Na zachovanie symetrie syntaxe kariet prvej a druhej úrovne je k direktíve #Presmerovanie karty do páru definovaná aj direktíva #Presmerovanie podkarty. Obe direktívy sú však z pohľadu systému Rheia rovnocenné.

 


Otázky a úlohy:

  1. Ako je možné presmerovať ľubovoľnú kartu na inú časť webového sídla?
  2. Ako je možné presmerovať ľubovoľnú kartu na inú kartu?
  3. Čo sa stane s obsahom takej karty, ktorá bola presmerovaná na inú časť webového sídla alebo na inú kartu v rovnakej sústave kariet?