Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Karty  « Pridanie obsahu pod kartami druhej úrovne  |  Predvolená karta druhej úrovne » 

Pri defiícii kariet je na hlavnej úrovni predvolene automaticky zobrazený obsah prvej nepresmerovanej karty. Ak je z nejakého dôvodu vyžadované, aby bola predvolene aktívna iná karta, je potrebné použiť direktívu #Predvolená karta. Toto nastavenie má prednosť pred zrušením predvolenej karty.

Príklad:

#Karta: Karta č. 1
Informácie na karte č. 1…

#Karta: Karta č. 2
#Predvolená karta
Informácie na karte č. 2…

#Karta: Karta č. 3
Informácie na karte č. 3…

#Karta: Karta č. 4
Informácie na karte č. 4…

Výsledok:

Informácie na karte č. 1…

Informácie na karte č. 2…

Informácie na karte č. 3…

Informácie na karte č. 4…

Podobne je možné predvoliť aj karty druhej úrovne v sústave kariet.

 


Otázky a úlohy:

  1. Akým spôsobom je možné upraviť to, ktorá hlavná karta sústavy kariet RS Rheia má byť zobrazená ako predvolená?