Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Tvorba odkazov | Vkladanie obrázkov  « Štýly obrázkov  |  Profilová fotografia » 

Rheia je schopná rozpoznať obrázok vložený namiesto textu odkazu a použiť jeho vlastnosti na odsek, v ktorom sa nachádza.

Príklad:

{{center|img:manual/obrazok.png}|manual?definovanie-clankov}

Výsledok:

obrázok

Kliknutím na obrázok prejdete do kapitoly Definovanie článkov.

 


Otázky a úlohy:

  1. Čo urobí Rheia s obrázkom vloženým namiesto textu odkazu?