Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Tvorba odkazov  « Práca s informáciami o súboroch na prevzatie  |  Vlastnosti obrázkov » 

Obrázok musí byť fyzicky umiestnený v priečinku downloads webového sídla. Do dokumentu ho vložíte podobným spôsobom, ako sa vytvárajú položky na prevzatie (pozri kapitolu Tvorba odkazov; v skutočnosti pracuje vkladanie obrázkov s rovnakým modulom, takže niektoré funkcie sú prepojené):

Text pred obrázkom {img:manual/obrazok-v-texte.png} Text za obrázkom

Výsledkom bude obrázok umiestnený priamo v texte:

Text pred obrázkom obrázok Text za obrázkom

Malé obrázky môžu zastupovať niektoré špeciálne znaky. Väčšie obrázky odporúčame umiestniť do samostatného odseku.

Ak obrázok nejestvuje alebo je uložený na nesprávnej adrese, zobrazí sa namiesto neho červená ikona s otáznikom:

obrázok

Podkapitoly:

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Akým spôsobom je možné v zdrojovom texte systému vložiť na stránku obrázok?