Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Úvod | Spôsob uloženia informácií portálu  « Spôsob uloženia informácií portálu  |  Konfigurácia webového sídla » 

Funkčnosť RS Rheia je úplne závislá na správnej konfigurácii webového servera. Bola vyvíjaná v jazyku PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (verzia 5.3; pozri aj vyhľadávanie PHP v Google otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) s použitím webového servera Apache otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (verzia 2.2; pozri aj vyhľadávanie Apache v Google otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Základnou podmienkou konfigurácie je to, aby boli všetky požiadavky na súbory bez prípony presmerované do rovnomenných súborov PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). Čiže ak napríklad návštevník zadá http://pdf.truni.sk/student, tak Apache otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) požiadavku spracuje tak, aby bola presmerovaná do CGI otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) skriptu student.php. (Konkrétne konfiguračné direktívy slúžiace na splnenie tejto podmienky sú uvedené na konci tejto kapitoly v príklade.) Súbor PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) musí, samozrejme, jestvovať. Toto nastavenie má zásadný vplyv na bezchybnú funkčnosť webového sídla a je spomenuté aj v kapitole Ponuky – bez tohto nastavenia by Rheia nevedela správne rozpoznať takzvané kategórie, o ktorých sa v uvedenej kapitole hovorí.

 

Konfigurácia PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) vyžaduje nastavenie správnej cesty ku knižniciam RS Rheia (include_path v súbore php.ini). Ide o priečinok s názvom library, ktorý obsahuje jadro RS Rheia a konfiguračné súbory jednotlivých súčastí webového sídla (fakultná časť a katedrové stránky). Príklad nastavenia by mohol vyzerať napríklad takto:

include_path = "/localhost/pdf/library"

alebo

include_path = "e:\Apache\library"

(Ide o to, že v strojopisných úvodzovkách " musí byť uvedená správna cesta podľa umiestnenia inštalácie RS Rheia, ktorá je zároveň závislá od operačného systému.)

 

Kanál RSS (pozri aj vyhľadávanie RSS v Google otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) vyžaduje na správnu funkčnosť presmerovanie požiadavky na súbor vo formáte XML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (pozri aj vyhľadávanie XML v Google otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) do súboru PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), ktorý sa o vygenerovanie správneho formátu RSS postará. Skript generujúci XML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) formát kanála RSS je súčasťou systému Rheia, treba len zabezpečiť uvedené presmerovanie. (Konkrétne direktívy sú opäť na konci kapitoly.)

Modul ical zabezpečujúci funkčnosť kalendára tiež vyžaduje konfiguračný zásah. Dôvody sú opísané v kapitole Kalendár pri opise vytvorenia odkazu na prevzatie súboru vo formáte iCalendar otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (pozri aj vyhľadávanie iCalendar v Google otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Správne konfiguračné direktívy sú uvedené nižšie.

 

Okrem vyššie uvedených nastavení, ktoré je potrebné považovať za nevyhnutné, môžu byť vykonané dodatočné „kozmetické“ konfiguračné úpravy, ktoré zlepšia prístupnosť niektorých súborov. Originálna konfigurácia RS Rheia napríklad obsahuje také nastavenie, ktoré zabezpečí presmerovanie požiadavky na prevzatie súboru ikony stránky na iný súbor (konkrétne na ikonu vo formáte PNG otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) umiestnenú v priečinku s príslušenstvom k dizajnu stránky).

 

Na správnu funkčnosť RS Rheia môže mať vplyv aj poradie uvedenia jednotlivých konfiguračných prvkov v konfiguračnom súbore Apache otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (httpd.conf). V originálnej konfigurácii RS Rheia sú uvedené v tomto poradí:

# Ikona stránky:
RewriteRule ^favicon\.ico$ design/favicon.png

# RSS kanál:
RewriteRule (.*)rss\.xml $1rss.php

# Modul ical:
RewriteRule (.*)calendar-(.*)\+(.*)\.ics $1calendar.php?$2&$3
RewriteRule (.*)calendar-(.*)\.ics $1calendar.php?$2

# Presmerovanie požiadaviek bez prípony do súborov PHP:
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*)[^/]$
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !\.php$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.php -f
RewriteRule ^(.*)$ $1.php

 

Tiež je potrebné zabezpečiť bezproblémový prístup k niektorým priečinkom z pohľadu klienta (webového prehliadača, čiže návštevníka webu). Jedným z nich je priečinok design. Jeho univerzálne sprístupnenie (t. j. zabezpečenie viditeľnosti na všetkých úrovniach klientských požiadaviek) v konfiguračnom súbore Apache otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) môže vyzerať takto:

AliasMatch ^.*/design/([^/]+)$ "«cesta»/design/$1"

<Directory "«cesta»/design">
    AllowOverride None

    <FilesMatch "\.(css|js|gif|jpg|jpeg|png)$">
        Allow from all
    </FilesMatch>

    Deny from all
</Directory>

Kde «cesta» je cesta k priečinku v rámci súborového systému OS.

 


Otázky a úlohy:

  1. Od čoho závisí správna funkčnosť RS Rheia? (Ak viete, tak odpoveď konkretizujte.)
  2. V akom programovacom jazyku a s použitím akého webového servera bola Rheia vyvíjaná?
  3. Má na správnu funkčnosť RS Rheia vplyv aj poradie uvedenia nevyhnutných konfiguračných prvkov v konfiguračnom súbore webového servera?