Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah  « Programovanie rozširujúcich modulov  |  Kalendár » 

RSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (pozri aj vyhľadávanie RSS v Google otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) je špecifikácia definujúca možnosti služby, ktorá umožňuje používateľom alebo iným serverom odber noviniek. Rheia obsahuje súčasti schopné generovať XML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) formát špecifikácie RSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). Jej podpora je spomenutá aj v kapitole Ponuky.

Súčasťou správnej konfigurácie RS Rheia je aj správna konfigurácia webového servera (napríklad Apache otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)), od ktorej sa vyžaduje, aby bola klientská požiadavka na prevzatie súboru RSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (napríklad rss.xml) vnútorne presmerovaná do prislúchajúceho PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) skriptu, ktorý dokáže zabezpečiť vygenerovanie korektného XML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) súboru dodržujúceho DTD otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (pozri aj vyhľadávanie DTD v Google otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) špecifikácie RSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz). (Podrobnosti sú v kapitole Konfigurácia webového servera.) Skripty sú súčasťou dodávky RS Rheia.

Obsah súboru skriptu, ktorý má za úlohu vygenerovať XML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) podľa špecifikácie RSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) pre konkrétnu časť webového sídla býva spravidla jednoduchý:

<?php
include 'pdf.php';
include 'rss.php';
?>

Ide len o načítanie dvoch knižníc – konfigurácie konkrétnej súčasti webového sídla a spustenie skriptu zodpovedného za vygenerovanie prislúchajúcich údajov.

 

Keď je všetko správne nakonfigurované, stačí v definícii ponuky uviesť správnu kategóriu podľa toho ako je to uvedené v kapitole Ponuky a pre súvisiacu časť webového sídla bude dostupný kanál RSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), ktorý bude reflektovať všetky zmeny vykonané na stránkach sídla (alebo jeho časti) prepojeného s RSS kanálom.

Ďalšie zdroje:

 


Otázky a úlohy:

  1. Čo označuje skratka RSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)? / Na čo slúži RSS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) kanál?