Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 17. 10. 2016, pred niekoľkými rokmi

obrázok

Akademický senát 
Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave

 

Vyhlásenie 
výsledkov doplňujúcich volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za zamestnaneckú a študentskú časť Pedagogickej fakulty TU Trnavskej univerzity v Trnave

 

Podľa § 15 v spojení s § 16 ods. 3 zásad volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave v znení neskorších dodatkov oznamujem, že v doplňujúcich voľbách do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa konali v dňoch 11. – 13. 10. 2016, za členov Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave boli zvolení:

 

  • Bc. Jozef Smolinský (za študentskú časť)
  • Mgr. Martin Brestovanský, PhD. (za zamestnaneckú časť)

 

V Trnave 14. 10. 2016 prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. 
predseda Akademického senátu Pedagogickej fakulty TU